Välkommen till Angereds Närsjukhus

Öppettider

Vardagar: 07:00-17:00

Vissa mottagningar har andra öppettider. Se respektive mottagning för specifika öppettider.

Aktuellt på ANS

Är du intresserad av vad som händer på Angereds Närsjukhus? Följ oss på Facebook!

Hitta oss i sociala medier: 

bild-110235625684005_2007180052656210
Idag har vi fått en pratstund med Andréa, Vårdenhetschef på vår Kirurgi- och Ortopedimottagning. Det är vi glada över, för vi vill gärna och stolt presentera hennes senaste publicerade forskningsartiklar. Vi låter henne själv berätta om sitt arbete här! Hej Andréa! Du har varit medförfattare till två artiklar som nyligen publicerats: en i Journal of Clinical Nursing och en i Ostomy Wound Management. Grattis, och vad fantastiskt att du jobbar just här hos oss! Kan du berätta lite om vad artiklarna handlar om? Tack! Artiklarna beskriver hur det dagliga livet ser ut för patienter som har haft tillfällig stomi under tiden som de behandlats för ändtarmscancer. Det har visat sig att många av dem brottas med svårigheter efter ingreppet och vi upptäckte att kunskapen kring detta tyvärr var ganska låg hos omvårdnadspersonalen. Varför är det intressant och viktigt? Det är viktigt att personalen inom sjukvården får veta hur dessa patienter mår och hur livet ser ut för dem efter stominedläggning. Då kan vi ge bättre information innan ingreppet och förbereda patienterna bättre. Vi kan också ge bättre råd och stöttning i efteråt. Vilka förbättringar innebär detta för patienterna? Vi ser många förbättringar för patienterna redan nu! Vi har föreläst på flera vårdavdelningar, pratat för stomiterapeuter vid en nationell konferens i Stockholm samt varit inne och föreläst på stomiterapeutprogrammet där studenter från andra nordiska länder deltar. Genom att sprida kunskap så ökar kvaliteten i omhändertagandet av patienterna. Informationen blir bättre och patienterna mer förberedda inför och efter sitt ingrepp. Kommer dina artiklar att leda till mer forskning? Det tror jag! Även om jag själv just nu tar en paus från forskandet. Forskningsresultaten kan t.ex. ligga till grund för bättre informationsmaterial om vad man som patient kan förvänta sig efter stominedläggning. Det har saknats! Tack för att du tog dig tid att berätta Andréa!