Remissanvisningar

Vi tar gärna emot era remisser. Hos oss är patienter också välkomna att söka på egenremiss.

Remissen ska innehålla korrekt, aktuell och relevant information om patient, avsändare och mottagare. Texten ska vara fullt läslig och förkortningar ska undvikas då de lätt kan missförstås. Observera att enbart journalkopior eller epikris inte gäller  som remiss.

Ange följande data i remissen:

Patient:

 • Personnummer, namn, adress, telefon‐ och mobiltelefonnummer.
 • För barn anges motsvarande uppgifter för målsman.
 • Vid behov av språktolk, ange språk.
 • Vid behov av tolkservice, anges behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk.
 • Information om och ställningstagande till vårdgaranti
Remitterande enhet:
 • Enhetens namn, adress, telefon
 • Vårdgivarens namn och yrkestitel
 • Ansvarsnummer
 • Datum för remissbeslut
Mottagande enhet: 
 • Namn, adress, telefon
Klinisk data: 
 • Tydlig frågeställning (om second opinion önskas ska detta anges)
 • Önskad åtgärd.
 • Överkänslighet och allergi.
 • Aktuella mediciner – medicinlista.
 • Tidigare och aktuella relevanta sjukdomar.
 • Patients subjektiva besvär (typ, frekvens, duration).
 • Relevant status.
 • Tagna relevanta prover och resultat.
 • Utförda relevanta undersökningar och resultat.
 • Prövad terapi och resultat.
 • Vilken information patienten har fått
 • Relevanta sociala data.

Direktnummer till våra mottagningar

Alla våra mottagningar har så kallade ANS direktnummer som är telefonlinjer bemannade av en sjuksköterska eller läkare.

Telefonnumren är till för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Uppgifter om ANS direktnummer hittar du på Västra Götalandsregionens/Angereds Närsjukhus intranät. Har du inte tillgång till VGR:s intranät och önskar en lista över dessa nummer kan du kontakta t.f. kommunikationschef 

Det går också bra att ringa via vår växel på tel. 031 - 332 67 00.

Egenremisser

Titel

Jonathan Neselrot

T.f. Kommunikationschef
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-09-28 10:22