Hälsofrämjande sjukhus

Angereds Närsjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus där det hälsofrämjande förhållningssättet genomsyrar alla delar i den dagliga verksamheten. Vi arbetar mycket med förebyggande levnadsvanor.

Behovsanalys

Under ett tidigt skede i närsjukhusets utveckling gjordes en behovsanalys av området Nordost. Analysen visade bland annat att livsstilssjukdomar är mycket vanligare i Nordost än i övriga Göteborg, Västra Götalandsregionen och Sverige. Det handlar om livsstilssjukdomar som beror på rökning, alkoholbruk, över-/undervikt och så vidare. Invånare i Nordost drabbas oftare än i övriga länet och riket av livsstilssjukdomar som exempelvis diabetes, KOL, lungcancer, hjärtinfarkt och fetma. 

Utjämna ojämlikheter i hälsa

Med bakgrund i behovsanalysen har Angereds Närsjukhus ett uppdrag att utjämna dessa ojämlikheter i befolkningen. Samtidigt vill sjukhuset använda hälsoorientering som strategi för en effektivare hälso- och sjukvård.

Verksamheterna har ett ansvar att arbeta sjukdomsförebyggande. Närsjukhusets medarbetare har en viktig roll i att motivera och stärka individens arbete att förbättra den egna hälsan.

Maria Magnusson

Folkhälsoplanerare
Telefonnummer
E-post

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37