Doulaverksamhet

Angereds Närsjukhus har ett åtagande att bidra till ökande deltagande i föräldrastödjande aktiviteter i sitt upptagningsområde i nordöstra Göteborg.

En doula är en kvinna som stödjer en annan kvinna före, under och efter förlossning. Doulornas insats bidrar till trygghet i kontakt med vården samt ger verktyg och strategier för föräldraskap. Föreningen Stöd i födsel och föräldraskap är en partipolitiskt- och religiöst obunden ideell förening med syfte att stödja och stärka blivande och nyblivna mammor. Doulorna hos Stöd i födsel och föräldraskap kallas även kulturtolkar och har särskild kompetens att stödja kvinnor med utländsk bakgrund. För 2018 har föreningen ett utökat uppdrag för att genom bland annat utbildningsinsatser stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa.

ANS administrerar doulastödet för kvinnor i hela Göteborg. Överenskommelse skrivs mellan föreningen Stöd i födsel och föräldraskap som leverantör av tjänsten och ANS.

Med de mänskliga rättigheterna och rätten till hälsa och vård på lika villkor som grund vill ANS genom doulaverksamheten bland annat:

  • långsiktigt stärka föräldraskapet.
  • förebygga förlossningskomplikationer.
  • bidra till en god start i livet för det nyfödda barnet.
  • stödja kvinnor som upplever sig ensamma kring sin graviditet.
  • skapa tryggare och säkrare förlossningar och på så sätt bidra till minskad spädbarnsdödlighet i Nordost.

ANS samverkar med Födelsehuset för alla föräldrars rätt till information och stöd vid förlossning. Genom doulauppdraget vill vi tillgodose och möta de behov som invånare har rätt till i möte med vården. Doulorna utgör ett medmänskligt stöd till blivande föräldrar som saknar erfarenhet av den svenska mödra- och förlossningsvården. Födelsehuset erbjuder stöd till gravida kvinnor och partners före, under och efter förlossningen. Doulan fungerar som en slags kulturtolk och brobyggare mellan vården och de blivande föräldrarna. Med de mänskliga rättigheterna som grund och rätten till hälsa och vård på lika villkor vill ANS genom doulaverksamheten bland annat:

  • främja empowerment och långsiktigt stärka föräldraskapet.
  • förebygga förlossningskomplikationer.
  • bidra till en god start i livet för det nyfödda barnet.
  • stödja kvinnor som upplever sig ensamma kring sin graviditet.
  • skapa tryggare och säkrare förlossningar och på så sätt bidra till minskad spädbarnsdödlighet i Nordost. 

2015 bidrog ANS till att 117 kvinnor i nordost kunde få stödet.

ANS firar Världshälsodagen 2018 på Bergsjöns bibliotek

Maria Magnusson

T.f. Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet, Folkhälsoplanerare
Telefonnummer

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-06-14 16:43