Organisation

Angereds Närsjukhus drivs av en politiskt tillsatt styrelse. På sjukhuset finns också Sjukhusledning och stab som hanterar det övergripande administrativa arbetet, samt Medicinsk service som arbetar med att tillhandahålla administrativt stöd till de olika mottagningarna.

Här nedan hittar du ANS organisationsschema, kontaktuppgifter till dem som arbetar inom styrelsen, Sjukhusledning och stab, Medicinsk service, samt ANS mottagningar.

Styrelsen består av politiskt valda ledamöter och ersättare för dem. Styrelsen har även en sekreterare.

Ordinarie ledamöter

Ersättare      

Styrelsens sekreterare:

Sjukhusets verksamhet leds av en sjukhusdirektör. Här finns också stabsfunktioner såsom verksamhetsutvecklare, kommunikationschef, ekonomichef, personalchef, forskningschef och utvecklingschef.

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Ulf Lindberg
E-postadress

T.f. Sjukhusdirektör

0706-19 26 83

Anna Eriksson
E-postadress

Chefs- och nämndsekreterare

0700-20 65 32

Jörgen Andréasson
E-postadress

Utvecklingschef

0700-20 76 41

Carina Bergius
E-postadress

Verksamhetsassistent

0700-82 33 77

Cornelia Bergdahl
E-postadress

Chefsläkare

0722-25 46 59

Catarina Blomberg
E-postadress

HR-Chef

0700-87 89 78

Ulf Lindberg
E-postadress

Ekonomichef 0706-19 26 83

Jonathan Neselrot

T.f. Kommunikationschef

0702-12 50 72

På Medicinsk service arbetar medicinska sekreterare och administrativt stöd till verksamheterna. 

Marie Gardtman  t.f. Verksamhetschef  Tel.: 0702-14 90 77
E-postadress

Monica Lohm – Enhetschef. Tel.: 0730-48 93 80 
E-postadress

Christina Nordh – Enhetschef. Tel.: 0700-82 40 38
E-postadress

Arbetet på sjukhusets mottagningar leds av respektive verksamhetschef/vårdenhetschef.

Opererande specialiteter

Nicklas Oscarsson – Verksamhetschef, Tel.: 031-343 42 13

Specialistcentrum Vuxna

Marie Gardtman – Verksamhetschef, Tel.:0702-14 90 77
E-postadress

Barn och Ungdomsverksamheterna

Karin Andersson – Verksamhetschef, Tel.: 0700-81 68 85
E-postadress 

Specialistcentrum Barn och Unga Angered

Gunilla Stenberg – Vårdenhetschef, Tel.: 031-332 67 46
E-postadress

Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden  

Lorna Niklasson – Vårdenhetschef, Tel.: 031-345 08 88
E-postadress

Ungdomsmottagning

Lisa Jobson Drews – Vårdenhetschef, Tel.: 0738-24 31 00
E-postadress

Röntgenmottagning

Carl Backman – Verksamhetschef, Tel.: 0303-987 10
E-postadress

Provtagningscentral

Margareta Karlsson – Verksamhetschef, Tel.: 031-342 72 79
E-postadress

Jonathan Neselrot

T.f. Kommunikationschef
Telefonnummer
E-post