Dokument och handlingar

Politiska sammanträden och möteshandlingar

Angereds Närsjukhus dokument och handlingar publiceras på Västra Götalandsregionens webbplats för politiska sammanträden och möteshandlingar: 

Delegeringsordning

Styrelsens reglemente

Verksamhetsplan och detaljbudget

Titel

Vårdöverenskommelse

Titel

Årsredovisningar

Titel
Senast uppdaterad: 2018-11-21 11:08