Sjukhuskansli

Sjukhuset leds av sjukhusdirektör Marina Olsson. Sjukhuskansliet består av staben (projektsekreterare, kommunikationschef, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef) och av andra funktioner med sjukhusövergripande arbetsuppgifter. Sjukhuskansliet sitter på Angereds Torg 9.

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Marina Olsson
This is a mailto link

 

Sjukhusdirektör

0706-305857
031-332 69 61

Lars Gelander
This is a mailto link

 

Chefläkare 031-332 67 40
0702-95 64 82

Bo Andersson
This is a mailto link

 

Ekonomichef 031-332 69 63
0705-88 65 73

Valentina Krasniqi
This is a mailto link

 

Controller

031-332 69 72

Börje Blomster
This is a mailto link

 

Planeringsledare 031-332 69 74
0768-19 11 25

Ida Wernered
This is a mailto link

 

Utvecklingschef

031-332 69 75
0705- 13 38 42

Johanna.Steier
This is a mailto link

 

Kommunikationsschef

031-332 69 60
0700-82 22 14

Ulla Fransson
This is a mailto link

 

Personalchef 031-332 69 66
076-764 56 97

Anna Westenheim
Från och med 2014-10-20 

Chefssekreterare 031-332 69 70

Martin Riha
This is a mailto link

 

Planeringsledare 031-332 67 18
0705-47 38 67

Pia Turunen
This is a mailto link

 

HR-specialist

031-332 69 68

Sofie Klasson-Flenskov
This is a mailto link

 

HR-specialist 031-332 69 68

Bass Johansson
This is a mailto link

 

Verksamhetsutvecklare
Säkerhet/
Informationssäkerhet/
Miljö
 

Inger Milsta Olsson
This is a mailto link

 

Styrelsens sekreterare

031-332 69 62
0703-47 03 02

Elin Lingman
This is a mailto link

 

Verksamhetsutvecklare Hälsa
031-332 69 69
0700-823397

Porya Mohajer Soltani
This is a mailto link

 

Verksamhetsutvecklare  

Marcus Pettersson

 

Kommunikatör 031-332 69 77
0702-70 93 77

Vania Ranjbar
This is a mailto link

 

Verksamhetsutvecklare FoU 031-332 69 16

Stefan Holmberg
This is a mailto link

 

Verksamhetsutvecklare IS/IT 0703-15 15 95
Rozalia Zombori
This is a mailto link
Assistent 031-332 69 59

 

 

uiqt|wBuizqvi5z5wt{{wvH%vozmoqwv5{muizqvi5z5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5q%viz{{wvH%vozmoqwv5{m%vitmv|qvi5szi{vqyqH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{mjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{mxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqm5m5ntmv{sw%vH%vozmoqwv5{m{wnqm5m5ntmv{sw%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5z5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mmtqv5tqvouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{mxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizk}{5o5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muizk}{5o5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{m%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{m{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{mzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv{H%vozmoqwv5{miv{H%vozmoqwv5{m