Sjukhuskansli

Sjukhuset leds av tillförordnad sjukhusdirektör Ann Ekberg Jansson. Sjukhuskansliet består av staben (projektsekreterare, kommunikationschef, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef) och av andra funktioner med sjukhusövergripande arbetsuppgifter. Sjukhuskansliet sitter på Angereds Torg 9.

 

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Ann Ekberg Jansson
 

Tf Sjukhusdirektör

0703-78 96 16
031-332 69 61

Lars Gelander
 

Chefläkare 031-332 67 40
0702-95 64 82

Bo Andersson
 

Ekonomichef/Kanslichef 031-332 69 63
0705-88 65 73

Valentina Krasniqi
 

Controller

031-332 69 72

Börje Blomster
 

Planeringsledare 031-332 69 74
0768-19 11 25
Ida Wernered
 
Utvecklingschef

031-332 69 75
0705- 13 38 42

Johanna Steier
  

Kommunikationschef 031 - 332 69 60
070 - 082 22 14 

Björn Skog
 

Tf. Kommunikationsschef

031-332 69 60
070 - 085 29 61

Ulla Fransson
 

Personalchef 031-332 69 66
076-764 56 97

Martin Riha
 

Planeringsledare 031-332 67 18
0705-47 38 67

Pia Turunen
 

HR-specialist

031-332 69 68

Sara-Stina Jarlbäck
 

HR-specialist 031-332 69 68

Bass Johansson
 

Säkerhetssamordnare 031-332 69 73
0768-12 22 82

Inger Milsta Olsson
 

Styrelsens sekreterare

031-332 69 62
0703-47 03 02

Kajsa Ahlström
 

Verksamhetsutvecklare Hälsa 031-332 69 69
0700-823397

Porya Mohajer Soltani
 

Verksamhetsutvecklare Kvalitet
 0700-824249

Marcus Pettersson
 

Kommunikatör 031-332 69 77
0702-709377

Vania Ranjbar
 

Verksamhetsutvecklare FoU 031-332 69 16

Stefan Holmberg
 

Verksamhetsutvecklare IS/IT 0703-15 15 95
Rozalia Zombori
 
 
Assistent 031-332 69 59

 

uiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5q%viz{{wvH%vozmoqwv5{m%vitmv|qvi5szi{vqyqH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{mjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{mxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi4{|qvi5riztjiksH%vozmoqwv5{m{izi4{|qvi5riztjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsir{i5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{msir{i5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{mxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5ozivnwz{H%vozmoqwv5{muizk}{5o5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{m%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{m{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{mzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv{H%vozmoqwv5{miv{H%vozmoqwv5{m