Sjukhuskansli

Sjukhuset leds av tillförordnad sjukhusdirektör Ann Ekberg Jansson. Sjukhuskansliet består av staben (projektsekreterare, kommunikationschef, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef) och av andra funktioner med sjukhusövergripande arbetsuppgifter. Sjukhuskansliet sitter på Angereds Torg 9.

 

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Ann Ekberg Jansson
This is a mailto link

Tf Sjukhusdirektör

0703-78 96 16
031-332 69 61

Lars Gelander
This is a mailto link

Chefläkare 031-332 67 40
0702-95 64 82

Bo Andersson
This is a mailto link

Ekonomichef/Kanslichef 031-332 69 63
0705-88 65 73

Valentina Krasniqi
This is a mailto link

Controller

031-332 69 72

Börje Blomster
This is a mailto link

Planeringsledare 031-332 69 74
0768-19 11 25
Ida Wernered
This is a mailto link
Utvecklingschef

031-332 69 75
0705- 13 38 42

Johanna.Steier
This is a mailto link

Kommunikationsschef

031-332 69 60
0700-822214

Ulla Fransson
This is a mailto link

Personalchef 031-332 69 66
076-764 56 97

Anna Westenheim
This is a mailto link

Chefsekreterare 031-332 69 70

Martin Riha
This is a mailto link

Planeringsledare 031-332 67 18
0705-47 38 67

Pia Turunen
This is a mailto link

HR-specialist

031-332 69 68

Sara-Stina Jarlbäck
This is a mailto link

HR-specialist 031-332 69 68

Bass Johansson
This is a mailto link

Säkerhetssamordnare 031-332 69 73
0768-12 22 82

Inger Milsta Olsson
This is a mailto link

Styrelsens sekreterare

031-332 69 62
0703-47 03 02

Kajsa Ahlström
This is a mailto link

Verksamhetsutvecklare Hälsa 031-332 69 69
0700-823397

Porya Mohajer Soltani
This is a mailto link

Verksamhetsutvecklare  0700-824249

Marcus Pettersson
This is a mailto link

Kommunikatör 031-332 69 77
0702-709377

Vania Ranjbar
This is a mailto link

Verksamhetsutvecklare FoU 031-332 69 16

Stefan Holmberg
This is a mailto link

Verksamhetsutvecklare IS/IT 0703-15 15 95
Rozalia Zombori
This is a mailto link
 
Assistent 031-332 69 59

 

uiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5q%viz{{wvH%vozmoqwv5{m%vitmv|qvi5szi{vqyqH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{mjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mivvi5%wm{|mvpmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{mxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi4{|qvi5riztjiksH%vozmoqwv5{m{izi4{|qvi5riztjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsir{i5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{msir{i5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{mxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5ozivnwz{H%vozmoqwv5{muizk}{5o5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{m%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{m{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{mzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv{H%vozmoqwv5{miv{H%vozmoqwv5{m