Sjukhuskansli

Sjukhuset leds av sjukhusdirektör Marina Olsson. Sjukhuskansliet består av staben (projektsekreterare, kommunikationschef, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef) och av andra funktioner med sjukhusövergripande arbetsuppgifter. Sjukhuskansliet sitter på Angereds Torg 9.

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Marina Olsson
This is a mailto link

Sjukhusdirektör

0706-305857
031-332 69 61

Lars Gelander
This is a mailto link

Chefläkare 031-332 67 40
0702-95 64 82

Bo Andersson
This is a mailto link

Ekonomichef 031-332 69 63
0705-88 65 73

Valentina Krasniqi
This is a mailto link

Controller

031-332 69 72

Börje Blomster
This is a mailto link

Planeringsledare 031-332 69 74
0768-19 11 25
Ida Wernered
This is a mailto link
Utvecklingschef

031-332 69 75
0705- 13 38 42

Johanna.Steier
This is a mailto link

Kommunikationsschef

031-332 69 60
0702-70 93 77

Ulla Fransson
This is a mailto link

Personalchef 031-332 69 66
076-764 56 97

Pernilla Kjellberg
This is a mailto link

Projektsekreterare 031-332 69 70
0706-69 09 86

Martin Riha
This is a mailto link

Planeringsledare 031-332 67 18
0705-47 38 67

Pia Turunen
This is a mailto link

HR-specialist

031-332 69 68

Sofie Klasson-Flenskov
This is a mailto link

HR-specialist 031-332 69 68

Vakant

Säkerhetssamordnare  

Inger Milsta Olsson
This is a mailto link

Styrelsens sekreterare

031-332 69 62
0703-47 03 02

Elin Lingman
This is a mailto link
Verksamhetsutvecklare Hälsa
031-332 69 69
0700-823397
Vakant
Verksamhetsutvecklare  
Elin Granfors
This is a mailto link
Kommunikatör 031-332 69 77
0700-822214 
Vania Ranjbar
This is a mailto link
Verksamhetsutvecklare FoU 031-332 69 16
Stefan Holmberg
This is a mailto link
Verksamhetsutvecklare IS/IT 0703-15 15 95
Rozalia Zombori
This is a mailto link
Assistent 031-332 69 59

 

 

uiqt|wBuizqvi5z5wt{{wvH%vozmoqwv5{muizqvi5z5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5q%viz{{wvH%vozmoqwv5{m%vitmv|qvi5szi{vqyqH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{mjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{mxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqm5m5ntmv{sw%vH%vozmoqwv5{m{wnqm5m5ntmv{sw%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5z5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mmtqv5tqvouivH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5ozivnwz{H%vozmoqwv5{mmtqv5ozivnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wB%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{m%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{m{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{mzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv{H%vozmoqwv5{miv{H%vozmoqwv5{m