Vårt uppdrag

Angereds Närsjukhus byggs för framtiden. Från verksamheternas utformning till sjukhusets nya byggnationer präglas uppbyggnaden av ett nytänk som har patienten i centrum. Syftet är en fungerande vård som kan möta befolkningens behov och förväntningar.

Här kan du läsa mer om vår vision och vår grundligt genomförda analys av befolkningens behov.

 

Ett nära sjukhus

Vi som arbetar med utformningen av Angereds Närsjukhus vill skapa känslan av ett nära sjukhus där vården utgår från patienten och håller bästa kvalitet. Sjukhuset ska kännas tillgängligt och välkomnande.

Angereds Närsjukhus ska:

 • Samverka med andra för att ge befolkningen i nordöstra Göteborg en välfungerande hälso- och sjukvård.
 • Utvecklas till ett centrum för utveckling och forskning inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle.
 • Bidra till att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig, och sträva efter att göra vårdens organisation begriplig och välkomnande för medborgarna
 • Verka för nytänkande och bidra till att förbättra dagens vård och omsorg.
 • Arbeta hälsofrämjande. 
 • Vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla lösningar och en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö. 
 • Leda samverkan inom vård och omsorg i Nordost.

Behovsanalys

I arbetet med att utforma Angereds Närsjukhus har en behovsanalys gjorts. Den innehåller en genomgång av befolkningens levnadsvillkor och hälsa i de nordöstra stadsdelarna. Analysen har legat till grund för beslutet om vilka verksamheter Angereds Närsjukhus kommer att ha.

Behovsanalysen visar bland annat att befolkningen i Nordost har en högre dödlighet än i övriga länet och riket i sjukdomar som kan relateras till levandsvanor. Sådana sjukdomar är bland annat:

 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • KOL
 • Lungcancer
 • Alkoholrelaterad dödlighet

Analysen visade även högre tal i Nordost inom föjande områden jämfört med övriga länet och riket:

 • Övervikt eller fetma
 • Daglig rökning
 • Fysisk inaktivitet
 • Fattigdomsindex
 • Stress och nedsatt välbefinnande
uiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv{H%vozmoqwv5{miv{H%vozmoqwv5{m