Organisation

Angereds Närsjukhus drivs av en politiskt tillsatt styrelse. På sjukhuset finns också ett kansli som hanterar det övergripande administrativa arbetet.  

Styrelse

Ordinarie ledamöter

  • Helena Holmberg (FP), ordförande
  • Abbas Zarrinpour (S) Vice ordförande
  • Malin Tisell (M) 
  • Ann-Sofie Hermansson (S) 
  • Mohamud Dayib (MP)

Ersättare      

  • Vakant
  • Paul Flisak (M)
  • Mats Brännström (C)

Styrelsens sekreterare:
Inger Milsta Olsson
 Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

 

 

Se styrelsens kallelser och protokoll här.

 

Sjukhuskansli

Sjukhuset verksamhet leds av en sjukhusdirektör. Här finns också stabsfunktioner såsom projektsekreterare, informationschef, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef.  

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Ann Ekberg Jansson
 

Tf Sjukhusdirektör

0703-78 96 16
031-332 69 61

Lars Gelander
 

Chefläkare 031-332 67 40
0702-95 64 82

Bo Andersson
 

Ekonomichef/Kanslichef 031-332 69 63
0705-88 65 73

Valentina Krasniqi
 

Controller

031-332 69 72

Börje Blomster
 

Planeringsledare 031-332 69 74
0768-19 11 25
Ida Wernered
 
Utvecklingschef

031-332 69 75
0705- 13 38 42

Björn Skog
  

Tf. kommunikationschef

031 - 332 69 60
070 - 085 29 61 

Johanna.Steier
 

Kommunikationsschef

031-332 69 60
0700-822214

Ulla Fransson
 

Personalchef 031-332 69 66
076-764 56 97

Martin Riha
 

Planeringsledare 031-332 67 18
0705-47 38 67

Pia Turunen
 

HR-specialist

031-332 69 68

Sara-Stina Jarlbäck
 

HR-specialist 031-332 69 68

Bass Johansson
 

Säkerhetssamordnare 031-332 69 73
0768-12 22 82

Inger Milsta Olsson
 

Styrelsens sekreterare

031-332 69 62
0703-47 03 02

Kajsa Ahlström
 

Verksamhetsutvecklare Hälsa 031-332 69 69
0700-823397

Porya Mohajer Soltani
 

Verksamhetsutvecklare Kvalitet
 0700-824249

Marcus Pettersson
 

Kommunikatör 031-332 69 77
0702-709377

Vania Ranjbar
 

Verksamhetsutvecklare FoU 031-332 69 16

Stefan Holmberg
 

Verksamhetsutvecklare IS/IT 0703-15 15 95
Rozalia Zombori
 
Assistent 031-332 69 59

 

Administrativ enhet

På den administrativa enheten arbetar medicinska sekreterare under ledning av Angereds Närsjukhus administrativa chef. Den administrativa enheten finns utspridd på sjukhusets mottagningar och ser till deras behov av administrativt stöd. Enheten leds av Monica Lohm, Administrativ chef. Du når Monica på    

Mottagningar 

Våra verksamheter drivs antingen direkt av Angereds Närsjukhus eller av andra vårdaktörer, till exempel Kungälvs sjukhus. För verksamheterna inom Angereds Närsjukhus finns verksamhetschefer som ansvarar för arbetet på mottagningar och enheter. Idag finns följande verksamheter inom Angereds Närsjukhus:

Smärtmottagning

Tel: 031-332 67 00 (växel)
Specialistmottagning inom smärtsjukvård för patienter med långvarig smärtproblematik.
Ansvarig är tf. verksamhetschef Ann Ekberg-Jansson, e-post:  

Specialistcentrum Vuxna

Tel: 031-332 67 00 (växel)
Internmedicinsk mottagning för patienter med symptom på hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar samt diabetes. På Vuxenspecialistcentrum finns också neurologopedi för patienter med språk-, tal- eller sväljsvårigheter.
Ansvarig är verksamhetschef Helene Engberg, e-post:  

Gynekologimottagning

Tel: 031-332 67 00 (växel)
Gynekologisk specialistmottagning.
Ansvarig är verksamhetschef Cornelia Bergdahl, e-post:  .

Specialistcentrum Barn och Unga

Tel: 031-332 67 00 (växel)
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning där patienten även kan få hjälp med psykiatriska och neuropsykiatriska sjukdomar.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post:  .  

Barn- och ungdomsmedicin i Gamlestaden

Tel: 031-345 08 80
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Ett flyktingbarnteam är knutet till mottagningen.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post:  .  

Ungdomsmottagning

Tel: 031-332 67 12
Ungdomsmottagningen tar emot ungdomar för samtal, stöd och preventivmedelsrådgivning.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post:  .

Laboratorium

Tel: 031-332 67 00 (växel)
Lab ansvarar för eventuell provtagning på patienter  
Ansvarig är chefläkare Lars Gelander, e-post:  

Röntgenmottagning

Tel. 0303-980 00
Röntgenmottagning som utför lung- och skelettundersökningar på drop-in. Genomför även tidsbokade ultraljudsundersökningar.
Ansvarig för röntgenmottagningen är vårdenhetschef Carl Backman, e-post:  

uiqt|wBqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5q%viz{{wvH%vozmoqwv5{m%vitmv|qvi5szi{vqyqH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{mjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{mxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi4{|qvi5riztjiksH%vozmoqwv5{m{izi4{|qvi5riztjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsir{i5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{msir{i5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{mxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5ozivnwz{H%vozmoqwv5{muizk}{5o5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{m%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{m{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{mzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5twpuH%vozmoqwv5{muwvqki5twpuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvm5mvojmzoH%vozmoqwv5{mpmtmvm5mvojmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{mkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizt5jiksuivH%vozmoqwv5{mkizt5jiksuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv{H%vozmoqwv5{miv{H%vozmoqwv5{m