Organisation

Angereds Närsjukhus drivs av en politiskt tillsatt styrelse. På sjukhuset finns också ett kansli som hanterar det övergripande administrativa arbetet.  

Styrelse

Ordinarie ledamöter

  • Endrick Schubert (S), ordförande
  • Jane Johansson Bredin (M)
  • Helena Holmberg (FP) vice ordförande
  • Ann-Sofie Hermansson (S) 
  • Nadia Mousa (V)

Ersättare      

  • Hasse Andersson (S)
  • Eshag Kia (S)
  • Mats Brännström (C)

Styrelsens sekreterare:
Inger Milsta Olsson, This is a mailto link

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

 

 

Se styrelsens kallelser och protokoll här.

 

Sjukhuskansli

Sjukhuset verksamhet leds av en sjukhusdirektör. Här finns också stabsfunktioner såsom projektsekreterare, informationschef, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef.  

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Ann Ekberg Jansson
This is a mailto link

Tf Sjukhusdirektör

0703-78 96 16
031-332 69 61

Lars Gelander
This is a mailto link

Chefläkare 031-332 67 40
0702-95 64 82

Bo Andersson
This is a mailto link

Ekonomichef/Kanslichef 031-332 69 63
0705-88 65 73

Valentina Krasniqi
This is a mailto link

Controller

031-332 69 72

Börje Blomster
This is a mailto link

Planeringsledare 031-332 69 74
0768-19 11 25
Ida Wernered
This is a mailto link
Utvecklingschef

031-332 69 75
0705- 13 38 42

Johanna.Steier
This is a mailto link

Kommunikationsschef

031-332 69 60
0700-822214

Ulla Fransson
This is a mailto link

Personalchef 031-332 69 66
076-764 56 97

Anna Westenheim
This is a mailto link

Chefsekreterare 031-332 69 70

Martin Riha
This is a mailto link

Planeringsledare 031-332 67 18
0705-47 38 67

Pia Turunen
This is a mailto link

HR-specialist

031-332 69 68

Sara-Stina Jarlbäck
This is a mailto link

HR-specialist 031-332 69 68

 Bass Johansson
This is a mailto link

Säkerhetssamordnare 031-332 69 73
0768-12 22 82

Inger Milsta Olsson
This is a mailto link

Styrelsens sekreterare

031-332 69 62
0703-47 03 02

Kajsa Ahlström
This is a mailto link

Verksamhetsutvecklare Hälsa 031-332 69 69
0700-823397

Porya Mohajer Soltani
This is a mailto link

Verksamhetsutvecklare  0700-824249

Marcus Pettersson
This is a mailto link

Kommunikatör 031-332 69 77
0702-709377

Vania Ranjbar
This is a mailto link

Verksamhetsutvecklare FoU 031-332 69 16

Stefan Holmberg
This is a mailto link

Verksamhetsutvecklare IS/IT 0703-15 15 95
Rozalia Zombori
This is a mailto link
 
Assistent 031-332 69 59

 

 

Administrativ enhet

På den administrativa enheten arbetar medicinska sekreterare under ledning av Angereds Närsjukhus administrativa chef. Den administrativa enheten finns utspridd på sjukhusets mottagningar och ser till deras behov av administrativt stöd. Enheten leds av Monica Lohm, Administrativ chef. Du når Monica på This is a mailto link  

Mottagningar 

Våra verksamheter drivs antingen direkt av Angereds Närsjukhus eller av andra vårdaktörer, till exempel Kungälvs sjukhus. För verksamheterna inom Angereds Närsjukhus finns verksamhetschefer som ansvarar för arbetet på mottagningar och enheter. Idag finns följande verksamheter inom Angereds Närsjukhus:

Smärtcentrum
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Specialistmottagning inom smärtsjukvård för patienter med långvarig smärtproblematik.
Ansvarig är verksamhetschef Ann Ekberg-Jansson, e-post: This is a mailto link

Vuxenspecialistcentrum
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Internmedicinsk mottagning för patienter med symptom på hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar samt diabetes. På Vuxenspecialistcentrum finns också neurologopedi för patienter med språk-, tal- eller sväljsvårigheter.
Ansvarig är verksamhetschef Ann Ekberg-Jansson, e-post: This is a mailto link

Gynekologimottagning
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Gynekologisk specialistmottagning.
Ansvarig är verksamhetschef Cornelia Bergdahl, e-post: This is a mailto link.

Barn- och Ungdomsspecialistcentrum
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning där patienten även kan få hjälp med psykiatriska och neuropsykiatriska sjukdomar.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post: This is a mailto link.  

Barn- och ungdomsmedicin i Gamlestaden
Tel_ 031-345 08 80
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Ett flyktingbarnteam är knutet till mottagningen.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post: This is a mailto link.  

Ungdomsmottagning
Tel: 031-332 67 12
Ungdomsmottagningen tar emot ungdomar för samtal, stöd och preventivmedelsrådgivning.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post: This is a mailto link.

Laboratorium
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Lab ansvarar för eventuell provtagning på patienter  
Ansvarig är chefläkare Lars Gelander, e-post: This is a mailto link

Röntgenmottagning
Tel. 0303-980 00
Röntgenmottagning som utför lung- och skelettundersökningar på drop-in. Genomför även tidsbokade ultraljudsundersökningar.
Ansvarig för röntgenmottagningen är vårdenhetschef Carl Backman, e-post: This is a mailto link            

uiqt|wBqvomz5{q%vmz|{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5q%viz{{wvH%vozmoqwv5{m%vitmv|qvi5szi{vqyqH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{mjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mivvi5%wm{|mvpmquH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiqt|wBxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{mxqi5|}z}vmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{izi4{|qvi5riztjiksH%vozmoqwv5{m{izi4{|qvi5riztjiksH%vozmoqwv5{muiqt|wBji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mji{{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzqli5uiz|mv{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsir{i5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{msir{i5ipt{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{mxwz%yi5uwpirmz5{wt|ivqH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5ozivnwz{H%vozmoqwv5{muizk}{5o5xm||mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{m%vivqi5zivrjizH%vozmoqwv5{muiqt|wB{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{m{|mniv5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{mzw%zitqri5%zwujwzqH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5twpuH%vozmoqwv5{muwvqki5twpuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{mkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizt5jiksuivH%vozmoqwv5{mkizt5jiksuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv{H%vozmoqwv5{miv{H%vozmoqwv5{m