Organisation

Angereds Närsjukhus drivs av en politiskt tillsatt styrelse. På sjukhuset finns också ett kansli som hanterar det övergripande administrativa arbetet.  

Styrelse

Ordinarie ledamöter

  • Endrick Schubert (S), ordförande
  • Jane Johansson Bredin (M)
  • Helena Holmberg (FP) vice ordförande
  • Ann-Sofie Hermansson (S) 
  • Nadia Mousa (V)

Ersättare      

  • Hasse Andersson (S)
  • Eshag Kia (S)
  • Mats Brännström (C)

Styrelsens sekreterare:
Inger Milsta Olsson, This is a mailto link

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

 

 

Se styrelsens kallelser och protokoll här.

 

Sjukhuskansli

Sjukhuset verksamhet leds av en sjukhusdirektör. Här finns också stabsfunktioner såsom projektsekreterare, informationschef, ekonomichef, personalchef och utvecklingschef.  

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Marina Olsson
This is a mailto link

Sjukhusdirektör

0706-305857
031-332 69 61

Bo Andersson
This is a mailto link

Ekonomichef/Kanslichef 031-332 69 63
0705-88 65 73

Börje Blomster
This is a mailto link

Planeringsledare 031-332 69 74
0768-19 11 25

Johanna Steier
This is a mailto link

Kommunikationschef

031-332 69 60
0702-70 93 77

Ulla Fransson
This is a mailto link

Personalchef 031-332 69 66
076-764 56 97

Pernilla Kjellberg
This is a mailto link

Projektsekreterare 031-332 69 70
0706-69 09 86

Martin Riha
This is a mailto link

Planeringsledare 031-332 67 18

Anne Mari Velle Fagerström
This is a mailto link

HR-specialist

031-332 69 68
0702-80 92 65

Sofie Klasson-Flenskov
This is a mailto link

HR-specialist
FÖRÄLDRALEDIG
 

Gun-Britt Westberg
This is a mailto link

Säkerhetssamordnare 031-332 69 73

Inger Milsta Olsson
This is a mailto link

Styrelsens sekreterare

031-332 69 62
0703-47 03 02

Ida Wernered
This is a mailto link

Utvecklingschef 031-332 69 75
Elin Johansson
This is a mailto link
Verksamhetsutvecklare 031-332 69 69
Harriet Lövstrand
This is a mailto link
Verksamhetsutvecklare  

 

 

Administrativ enhet

På den administrativa enheten arbetar medicinska sekreterare under ledning av Angereds Närsjukhus administrativa chef. Den administrativa enheten finns utspridd på sjukhusets mottagningar och ser till deras behov av administrativt stöd. Enheten leds av Monica Lohm, Administrativ chef. Du når Monica på This is a mailto link  

Mottagningar 

Våra verksamheter drivs antingen direkt av Angereds Närsjukhus eller av andra vårdaktörer, till exempel Kungälvs sjukhus. För verksamheterna inom Angereds Närsjukhus finns verksamhetschefer som ansvarar för arbetet på mottagningar och enheter. Idag finns följande verksamheter inom Angereds Närsjukhus:

Smärtcentrum
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Specialistmottagning inom smärtsjukvård för patienter med långvarig smärtproblematik.
Ansvarig är verksamhetschef Ann Ekberg-Jansson, e-post: This is a mailto link

Vuxenspecialistcentrum
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Internmedicinsk mottagning för patienter med symptom på hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar samt diabetes. På Vuxenspecialistcentrum finns också neurologopedi för patienter med språk-, tal- eller sväljsvårigheter.
Ansvarig är verksamhetschef Ann Ekberg-Jansson, e-post: This is a mailto link

Gynekologimottagning
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Gynekologisk specialistmottagning.
Ansvarig är verksamhetschef Cornelia Bergdahl, e-post: This is a mailto link.

Barn- och Ungdomsspecialistcentrum
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning där patienten även kan få hjälp med psykiatriska och neuropsykiatriska sjukdomar.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post: This is a mailto link.  

Barn- och ungdomsmedicin i Gamlestaden
Tel_ 031-345 08 80
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Ett flyktingbarnteam är knutet till mottagningen.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post: This is a mailto link.  

Ungdomsmottagning
Tel: 031-332 67 12
Ungdomsmottagningen tar emot ungdomar för samtal, stöd och preventivmedelsrådgivning.
Ansvarig är verksamhetschef Lars Gelander, e-post: This is a mailto link.

Laboratorium
Tel: 031-332 67 00 (växel)
Lab ansvarar för eventuell provtagning på patienter  
Ansvarig är chefläkare Lars Gelander, e-post: This is a mailto link

Röntgenmottagning
Tel. 0303-980 00
Röntgenmottagning som utför lung- och skelettundersökningar på drop-in. Genomför även tidsbokade ultraljudsundersökningar.
Ansvarig för röntgenmottagningen är vårdenhetschef Carl Backman, e-post: This is a mailto link            

uiqt|wBqvomz5{q%vmz|{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqvi5z5wt{{wvH%vozmoqwv5{muizqvi5z5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mjw5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{mjwzrm5jtwu{|mzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wB}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{m}tti5t5nziv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmzvqtti5srmttjmzoH%vozmoqwv5{mxmzvqtti5srmttjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiz|qv5zqpiH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvmguizq5niomz{|zwuH%vozmoqwv5{mivvmguizq5niomz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqm5m5ntmv{sw%vH%vozmoqwv5{m{wnqm5m5ntmv{sw%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBo}v4jzq||5%wm{|jmzoH%vozmoqwv5{mo}v4jzq||5%wm{|jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvomz5{q%vmz|{{wvH%vozmoqwv5{mqvomz5uqt{|i5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtqv5z5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mmtqv5z5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpizzqm|5tw%v{|zivlH%vozmoqwv5{mpizzqm|5tw%v{|zivlH%vozmoqwv5{muiqt|wBuwvqki5twpuH%vozmoqwv5{muwvqki5twpuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{mivv5msjmzogriv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{mkwzvmtqi5jmzoliptH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{mtiz{5omtivlmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBkizt5jiksuivH%vozmoqwv5{mkizt5jiksuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{mrwpivvi5{|mqmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBiv{H%vozmoqwv5{miv{H%vozmoqwv5{m