Mobila närsjukvårdsteamet

Angereds Närsjukhus mobila närsjukvårdsteam är en enhet som erbjuder avancerad specialistvård i hemmet, i samarbete med SDF Angered och primärvården.

Angereds mobila närsjukvårdsteam består av två sjuksköterskor och en läkare. Läkaren är specialist i allmänmedicin och alla i teamet har erfarenhet från hemsjukvård. 

Det mobila närsjukvårdsteamet på Angereds Närsjukhus har kapacitet att erbjuda vård till omkring 15 patienter. Vårdformen är avsedd för våra mest sjuka invånare som har en allvarlig och komplicerad sjukdomsbild. 

Telefon: 0724-50 83 86
Telefontid: Mån-fre klockan 08-16.

Helene Engberg

Vårdenhetschef Specialistcentrum Vuxna
Telefonnummer
E-post

Elisabeth Lindahl

Vårdenhetschef Specialistcentrum Vuxna
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2018-03-06 15:29