Mobila närsjukvårdsteamet

Angereds Närsjukhus mobila närsjukvårdsteam är en enhet som erbjuder avancerad specialistvård i hemmet, i samarbete med SDF Angered och primärvården.

Angereds mobila närsjukvårdsteam består av sjuksköterskor och specialistläkare.

Vi samverkar med den kommunala hemsjukvården kring patienten, för att skapa den säkraste och bästa vården. 

Det mobila närsjukvårdsteamet på Angereds Närsjukhus har kapacitet att erbjuda vård till omkring 15 patienter. Vårdformen är avsedd för våra mest sjuka invånare som har en allvarlig och komplicerad sjukdomsbild. 

Telefon: 0724-50 83 86
Telefontid: Mån-fre klockan 08-16.

Marie Gardtman

Verksamhetschef Specialistcentrum Vuxna & t.f. Verksamhetschef Medicinsk service
Telefonnummer

Helene Engberg

Vårdenhetschef Specialistcentrum Vuxna
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-06-08 15:32