Neurologimottagning

Neurologimottagningen utreder och behandlar vuxna personer med neurologiska sjukdomar, som exempelvis: Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi.

Hos  oss arbetar flera olika yrkeskategorier, som till exempel specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Vi har även personal som är utbildad i tobaksavvänjning, som kan stödja dig som vill sluta röka. 

Neurologopedi

Neurologimottagningen har även en verksamhet inom neurologopedi. Här behandlar vi personer som har språk-, tal- och sväljsvårigheter på grund av en neurologisk skada eller sjukdom. Det kan var svårigheter som exempelvis beror på: stroke, Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) eller cancer. 

På Neurologimottagningen behandlas vuxna patienter. Om du söker specialistvård för barn och unga kan du vända dig till våra mottagningar Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden eller Specialistcentrum Barn och Unga Angered.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral. Du kan även skriva en egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss. Hur du skriver en egenremiss kan du läsa om under Remiss och egenremiss, där du även hittar blanketter att fylla i.

När vi har fått en remiss, bedömer vi vad det är vi kan hjälpa dig med och skickar sedan ett svar till dig.

Logoped - Vad är det?

.

Undrar du vad logopeder gör egentligen? Eller vad en logoped är helt enkelt? I vår nya film Logoped - Vad är det (4:10 min) berättar några av våra logopeder om sitt arbete och hur de kan hjälpa 

Inför ditt besök på Angereds Närsjukhus

Under fliken Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på vårt växelnummer: 031-332 67 00 eller kontakta oss via 1177 Vårdguiden.

Du kan även kontakta oss via e-post: E-postadress.

Vid akut sjukdom

Om du blir akut sjuk och inte kan vänta på en behandling ska du åka till en akutmottagning. Om du behöver en ambulans – ring 112.

Om du har frågor och vill ha hjälp med att hitta rätt vård kan du ringa för rådgivning till telefonnummer 1177.  

Vill du hitta information om sjukdomar, undersökningar och behandlingar, kan du gå in på 1177 Vårdguiden. Där finns information både på svenska och på andra språk. 

Vill du hålla kontakt med oss via internet? I så fall kan du använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Det kostar ingenting och du kan använda dem för att: 

  • avboka eller omboka ett besök 
  • begära intyg samt beställa blanketter eller journalkopior 
  • förnya dina recept
  • Skriva en egenremiss (egen vårdbegäran)

För att skaffa ett konto för e-tjänsterna kan du gå in på 1177.se och läsa mer där, eller be om hjälp på din mottagning.  

Växel:

Telefon: 031-332 67 00
E-post: E-postadress

Öppettider:

Vardagar: 07.00-17.00

Se respektive mottagning för specifika öppettider.

Besöksadress:

Halmtorget 1
Bredvid buss- och spårvagnshållplatsen 
Angereds centrum.

Vägbeskrivning (PDF)

Postadress:

Angereds Närsjukhus 
Box 63
424 22 Angered

Marie Gardtman

Verksamhetschef Specialistcentrum Vuxna & t.f. Verksamhetschef Medicinsk service
Telefonnummer
E-post

Helene Engberg

Vårdenhetschef Specialistcentrum Vuxna
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2018-04-09 11:05