Dokument och handlingar

Politiska sammanträden och möteshandlingar

Angereds Närsjukhus dokument och handlingar publiceras på Västra Götalandsregionens webbplats för politiska sammanträden och möteshandlingar: 

Delegeringsordning

Styrelsens reglemente

 

Verksamhetsplan och detaljbudget

Titel

Vårdöverenskommelse

Titel

Årsredovisningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-02-07 14:58