Bakgrund

Vy från glasgård Luft upp mot konstverket Luft.

Angereds närsjukhus skapades för att det behövdes en närmare och bättre vård åt de boende i nordöstra Göteborg.

Sjukhusbyggnaden invigdes 2015. Vi vill driva sjukhuset på ett nytänkande sätt med utgångspunkt i patienternas och invånarnas behov.

Ambitionerna med Angereds närsjukhus är höga och handlar om att skapa en vård utformad av de behov och förväntningar som finns i närområdet. Utformningen av vården sker i nära dialog med invånarna i nordöstra Göteborg.