Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ditt team på Psykiatrimottagning

Vi som arbetar på Psykiatrimottagningen tillhör flera olika yrkesgrupper. Vi arbetar tillsammans i team där vi utgår ifrån dig som patient och de behov som du har.

Teamet består av:

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med att kartlägga och bedöma din aktivitetsförmåga. Vi fokuserar på att ta vara på det du kan. Vårt mål är att du ska bli så självständig som möjligt i vardagen, utifrån dina egna behov och önskemål.

Fysioterapeut (sjukgymnast)

Fysioterapeuten arbetar med kroppskännedom, fysisk aktivitet och avspänning för att hjälpa till att medvetandegöra hur kroppens funktioner och reaktioner hänger samman med det psykiska måendet. Vi gör arbetet tillsammans och avsikten är att förbättra mental närvaro, kroppskännedom, självkänsla och tilltron till din egen förmåga. Även ökad rörelseglädje och självomsorg är viktiga i behandlingen.

Kurator

Kuratorn arbetar med psykosociala problem genom motiverande samtal, krissamtal samt andra typer av terapeutiska samtal. Kuratorn kan också stötta dig i kontakter med myndigheter, som exempelvis Försäkringskassan och Socialtjänsten.

Medicinsk sekreterare

Medicinska sekreterare planerar dina besökstider, sköter ombokningar och ansvarar för journal och telefon.

Psykiatrisjuksköterska

Psykiatrisjuksköterskan arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser genom undervisning, rehabilitering och vårdplanering. Om du behandlas med läkemedel gör sjuksköterskan även uppföljning av hur behandlingen fungerar för dig.

Psykolog

Psykologen utför diagnostiska utredningar och bedömningar för att kunna föreslå lämpliga behandlingar och andra insatser. Psykologerna erbjuder också psykoterapeutiska behandlingar som anpassas efter diagnos, problematik och symtombild. Hos oss erbjuder vi bland annat psykodynamisk psykoterapi, KBT, UP, ACT och ISTDP.

Rehabkoordinator

Rehabkoordinatorn arbetar med samordningen av dina olika insatser. Denne kan också ha kontakt med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten.

Specialistläkare i psykiatri

Specialistläkaren diagnostiserar och behandlar olika psykiatriska besvär.

Om du har frågor och vill ha hjälp med att hitta rätt vård kan du ringa för rådgivning till telefonnummer 1177.  

Vill du hitta information om sjukdomar, undersökningar och behandlingar, kan du gå in på 1177 Vårdguiden. Där finns information både på svenska och på andra språk. 

Vill du hålla kontakt med oss via internet? I så fall kan du använda 1177 Vårdguidens e-tjänster

Det kostar ingenting och du kan använda tjänsten till exempel för att: 

  • avboka eller omboka ett besök 
  • begära intyg samt beställa blanketter eller journalkopior 
  • förnya dina recept, se vilka läkemedel du har, eller hur många uttag du har kvar
  • se hur långt du har kvar till frikort
  • skriva en egenremiss (egen vårdbegäran)

För att skaffa ett konto för e-tjänsterna kan du gå in på 1177.se och läsa mer där, eller be om hjälp på din mottagning. 

Växel:

Telefon: 031-332 67 00
E-post: ans@vgregion.se

Öppettider:

Vardagar: 06:45-17.00

Se respektive mottagning för specifika öppettider.

Besöksadress:

Halmtorget 1
Bredvid buss- och spårvagnshållplats Angered Centrum.

Vägbeskrivning (PDF)

Parkering:

Det finns en parkeringsplats framför sjukhuset. Parkering är gratis i en (1) timma, men även för gratisparkering krävs biljett. Du kan hämta biljett i automaten eller använda appen. 

Kollektivtrafik:

Med kollektivtrafik kan du åka spårvagn 4, 8, 9 eller ett flertal bussar till hållplats Angered Centrum. Du ser sjukhusbyggnaden från hållplatsen. Se Västtrafik för tidtabeller. 

Postadress:

Angereds Närsjukhus 
Box 63
424 22 Angered


Senast uppdaterad: 2019-10-28 14:43