Ditt team på Psykiatrimottagning

Vi som arbetar på Psykiatrimottagningen tillhör flera olika yrkesgrupper. Vi arbetar tillsammans i team där vi utgår ifrån dig som patient och de behov som du har.

Teamet består av:

Arbetsterapeut - arbetar med funktionsbedömningar. Kan bedöma hur du kan fungera i olika vardagssituationer och om behov av hjälpmedel föreligger. Hjälper till med rehabiliteringsinsatser.

Fysioterapeut (sjukgymnast) – arbetar med träning i kroppskännedom och avspänningsövningar. Fysioterapeuten kan hjälpa dig genom att visa hur kroppens funktioner och reaktioner hänger samman med det psykiska välbefinnandet. 

Kurator –  arbetar med psykosociala problem genom motiverande samtal, krissamtal samt andra typer av terapeutiska samtal. Kan ge stöd i kontakt med myndigheter som exempelvis Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Medicinsk sekreterare – planerar besökstider, sköter ombokningar och ansvarar för journalhanteringen.

Psykiater – diagnostiserar och behandlar olika psykiatriska besvär.

Psykiatrisjuksköterska – arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser genom undervisning, rehabilitering och vårdplanering. Om du behandlas med läkemedel gör sjuksköterskan även uppföljning av hur behandlingen fungerar för dig.  

Psykolog – gör bedömningar och ibland utredningar i hur du mår psykiskt. Psykologen kan exempelvis använda olika tester för att lättare kunna bedöma ditt tillstånd och ta reda på om du behöver samtalsbehandling.  

Rehabkoordinator – arbetar med samordning av olika rehabiliteringsinsatser. Kan ha kontakt med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten tillsammans med din behandlare.

Om du har frågor och vill ha hjälp med att hitta rätt vård kan du ringa för rådgivning till telefonnummer 1177.  

Vill du hitta information om sjukdomar, undersökningar och behandlingar, kan du gå in på 1177 Vårdguiden. Där finns information både på svenska och på andra språk. 

Vill du hålla kontakt med oss via internet? I så fall kan du använda 1177 Vårdguidens e-tjänster

Det kostar ingenting och du kan använda tjänsten till exempel för att: 

  • avboka eller omboka ett besök 
  • begära intyg samt beställa blanketter eller journalkopior 
  • förnya dina recept, se vilka läkemedel du har, eller hur många uttag du har kvar
  • se hur långt du har kvar till frikort
  • skriva en egenremiss (egen vårdbegäran)

För att skaffa ett konto för e-tjänsterna kan du gå in på 1177.se och läsa mer där, eller be om hjälp på din mottagning. 

Psykiatrimottagningen:

031-332 69 08

Besöksadress:

Angereds Torg 5B

Gå in på gården. Där hittar du vår entré.

Vägbeskrivning (PDF)

Parkering:

Det finns en parkeringsplats framför sjukhusbyggnaden i Angered Centrum. Parkering är gratis i tre timmar, men även för gratisparkering krävs biljett. Du kan hämta biljett i automaten eller använda appen (Parkster zon 3801). 

Kollektivtrafik:

Med kollektivtrafik kan du åka spårvagn 4, 8, 9 eller ett flertal bussar till hållplats Angered Centrum. Se Västtrafik för tidtabeller. 

Växel:

Telefon: 031-332 67 00
E-post: ans@vgregion.se

Öppettider:

Vardagar: 07.00-17.00

Se respektive mottagning för specifika öppettider.

Besöksadress:

Halmtorget 1
Bredvid buss- och spårvagnshållplats Angered Centrum.

Vägbeskrivning (PDF)

Parkering:

Det finns en parkeringsplats framför sjukhuset. Parkering är gratis i tre timmar, men även för gratisparkering krävs biljett. Du kan hämta biljett i automaten eller använda appen (Parkster zon 3801). 

Kollektivtrafik:

Med kollektivtrafik kan du åka spårvagn 4, 8, 9 eller ett flertal bussar till hållplats Angered Centrum. Du ser sjukhusbyggnaden från hållplatsen. Se Västtrafik för tidtabeller. 

Postadress:

Angereds Närsjukhus 
Box 63
424 22 Angered


Senast uppdaterad: 2019-01-08 11:34