Flyktingbarnmottagning

Flyktingbarnmottagning är en resurs på specialistnivå. Hos oss arbetar barnläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer och sekreterare.

Vi på Flyktingbarnmottagningen:

  • utgör en samlad barn- och ungdomsmedicinsk, samt barn-och ungdomspsykiatrisk kompetens
  • riktar oss till barn och ungdomar med en kombination av fysiska och psykiska symtom som kan ha kopplingar till migration och flyktingskap
  • erbjuder insatser för barnet, dess föräldrar och ibland hela familjen
  • har också till uppdrag att sprida kunskap om frågor rörande migration, flyktingskap och trauma

Vi har också till uppdrag att sprida kunskap om frågor rörande migration, flyktingskap och trauma. Vår verksamhet är en del av Specialistcentrum barn och unga Gamlestaden och vi samarbetar med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Våra uppdrag

Bedömning och behandling

Efter bedömning erbjuder vi insatser i samråd med barnets vårdnadshavare.

Vid behov samarbetar vi med socialtjänst, boende/familjehem, skola och vårdnadshavare/omsorgspersoner. Vi remitterar också vidare om det framkommer att barnet är i behov av andra insatser än de vi kan erbjuda. Om vi bedömer att barnet är i behov av barnpsykiatriska insatser remitterar vi vidare till BUP. 

OBS: om barnet uttrycker suicidtankar bör kontakt tas med BUP i första hand. Flyktingbarnteamet har ingen akut verksamhet. Vid akuta psykiatriska behov när BUP är stängt hänvisar vi till Akutavdelningen barn- och ungdomspsykiatri.

Konsultation och utbildning

Vi erbjuder kliniska konsultationer kring enskilda barn eller om mer generella frågor angående barn med allvarliga symtom som en följd av migration och flyktingskap.

Vi erbjuder föreläsningar om flyktingskap, migration, hälsa, trauma och medicinska frågor.

Målgrupp

Vi tar emot barn under 18 år som nyligen kommit till Sverige, oavsett om de är asylsökande, papperslösa, under introduktion, om de kommit på grund av anknytning eller av andra skäl och som har en kombination av psykiska och fysiska symtom.

Både barn i familj och ensamkommande barn är välkomna.

Vem kan remittera? 

Vem som helst kan skriva en remiss men vi önskar att det i första hand är någon som har ett samordnande ansvar för barnet, eller har gjort en medicinsk eller psykisk bedömning.

Är du osäker på om vart barnet skall få hjälp? Tag gärna kontakt med oss per telefon och rådgör. Kontaktuppgifter finns här nedan. 

Kontakt

Mottagningens samordnare är sjuksköterska Nadja Barenthin Lindblad. För allmänna frågor, rådgivning och remissförfrågningar ring till vår direkttelefon 073- 660 17 58.

För kontakt med mottagningens sekreterare Alexander Svärdström, ring 070 - 020 60 26.

Välkommen till oss!

Vid akut sjukdom

Om du blir akut sjuk och inte kan vänta på en behandling ska du åka till en akutmottagning. Om du behöver en ambulans – ring 112.

Om du har frågor och vill ha hjälp med att hitta rätt vård kan du ringa för rådgivning till telefonnummer 1177.  

Vill du hitta information om sjukdomar, undersökningar och behandlingar, kan du gå in på 1177 Vårdguiden. Där finns information både på svenska och på andra språk. 

Vill du hålla kontakt med oss via internet? I så fall kan du använda 1177 Vårdguidens e-tjänster

Det kostar ingenting och du kan använda tjänsten till exempel för att: 

  • avboka eller omboka ett besök 
  • begära intyg samt beställa blanketter eller journalkopior 
  • förnya dina recept, se vilka läkemedel du har, eller hur många uttag du har kvar
  • se hur långt du har kvar till frikort
  • skriva en egenremiss (egen vårdbegäran)

För att skaffa ett konto för e-tjänsterna kan du gå in på 1177.se och läsa mer där, eller be om hjälp på din mottagning. 

Växel:

Telefon: 073 - 6601758
E-post: ans@vgregion.se

Besöksadresser:

Gamlestaden

Gamlestadsvägen 2-4  Hus B2
(Gamlestadens fabriker)

Vägbeskrivning Flyktingbarnmottagning Gamlestaden (PDF)

Angered

Angereds Torg 5B

Gå in på gården. Där hittar du vår entré.

Vägbeskrivning Flyktingbarnmottagning Angered (PDF)

Öppettider:

Måndag-torsdag: 08.00-16.30
Fredag: 08.00-14.00

Lorna Niklasson

Vårdenhetschef Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden
Telefonnummer

Nadja Barenthin Lindblad

Samordnare Flyktingbarnmottagning
Telefonnummer
Mobil: 070 - 020 60 02

Senast uppdaterad: 2019-04-08 12:16