Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Flyktingbarnmottagning - för remittenter

Flyktingbarnmottagning är en resurs på specialistnivå. Hos oss arbetar barnläkare, specialistsjuksköterskor, psykologer och sekreterare.

Vi på flyktingbarnmottagningen:

  • utgör en samlad barn- och ungdomsmedicinsk, samt barn-och ungdomspsykiatrisk kompetens
  • riktar oss till barn och ungdomar med en kombination av fysiska och psykiska symtom som kan ha kopplingar till migration och flyktingskap
  • erbjuder insatser för barnet, dess föräldrar och ibland hela familjen

Vi har också till uppdrag att sprida kunskap om frågor rörande migration, flyktingskap och trauma. Vår verksamhet är en del av Specialistcentrum barn och unga Gamlestaden och vi har tillgång till barnpsykiaterkonsult i samarbete med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Våra uppdrag

Bedömning och behandling

Efter bedömning erbjuder vi insatser i samråd med barnets vårdnadshavare.

Vid behov samarbetar vi med socialtjänst, boende/familjehem, skola och vårdnadshavare/omsorgspersoner. Vi remitterar också vidare om det framkommer att barnet är i behov av andra insatser än de vi kan erbjuda. Om vi bedömer att barnet är i behov av barnpsykiatriska insatser remitterar vi vidare till BUP. 

OBS: om barnet uttrycker suicidtankar bör kontakt tas med BUP i första hand. Flyktingbarnteamet har ingen akut verksamhet. Vid akuta psykiatriska behov när BUP är stängt hänvisar vi till Akutavdelningen barn- och ungdomspsykiatri.

Konsultation och utbildning

Vi erbjuder kliniska konsultationer kring enskilda barn eller om mer generella frågor angående barn med allvarliga symtom som en följd av migration och flyktingskap.

När det gäller skolor diskuterar vi gärna differentialdiagnostik mellan inlärningssvårigheter och posttraumatisk stress. Vi kan vid behov komma ut och träffa elevhälsoteam och elev/vårdnadshavare. Välkomna att kontakta oss för en telefonkonsultation.

Vi erbjuder föreläsningar om flyktingskap, migration, hälsa, trauma och medicinska frågor.

Målgrupp

Vi tar emot barn under 18 år som har en kombination av psykiska och fysiska symtom, oavsett om de är asylsökande, papperslösa, under introduktion, om de kommit på grund av anknytning eller av andra skäl.

Både barn i familj och ensamkommande barn är välkomna.

Vem kan remittera? 

Vem som helst kan skriva en remiss men vi önskar att det i första hand är någon som har ett samordnande ansvar för barnet, eller har gjort en medicinsk eller psykisk bedömning.

Vill du remittera ett barn till oss, tag kontakt via telefon för att få en remissblankett.

Är du osäker på var barnet ska få hjälp? Ring oss gärna så kan vi rådgöra.  

Kontakt

För kontakt med mottagningens sekreterare, ring 070-020 60 26.

Välkommen till oss!

Telefon: 070-020 60 26
E-post: sjukhusenivaster@vgregion.se

Besöksadress

Byfogdegatan 3D
415 05 Göteborg

Vägbeskrivning Byfogdegatan (PDF)

Öppettider

Måndag-fredag: 08.00-10.00

Kollektivtrafik

Med kollektivtrafik kan du åka spårvagn 4, 8, 9 eller ett flertal bussar till hållplats Gamlestads torg. Se Västtrafik för tidtabeller. 

Lorna Niklasson

Verksamhetschef Barn och Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Nadja Barenthin Lindblad

Samordnare Flyktingbarnmottagning
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Mobil: 070 - 020 60 02

Senast uppdaterad: 2021-09-15 13:08