Remiss- och egenremiss

För att söka specialistvård behöver du antingen ha en remiss från läkare eller skriva en egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss.

Remiss

En remiss är skriven av vårdpersonal, oftast av en läkare på exempelvis en vårdcentral. I remissen skriver läkaren om patientens besvär, och skickar remissen till den mottagning som patienten behöver komma till för att få rätt vård och behandling.

Så skriver du en egenremiss

En egenremiss är skriven av patienten själv eller av en anhörig till patienten. Den bedöms på samma sätt som en remiss från vårdpersonal. Mottagningen avgör vilken vård du kan få. Det betyder att du kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård. 

Här nedan hittar du blanketterna för egenremisser.  Välj den blankett vars mottagning du vill söka vård hos. I blanketten fyller du i dina personuppgifter och beskriver de besvär som du söker vård för. 

Om du inte har tillgång till skrivare kan vi skicka hem blanketten till dig. Du kan också komma till oss på sjukhuset och fylla i en på plats. Om du vill hjälper vi dig gärna med att fylla i din egenremiss.  

Du är också välkommen att ringa vår växel om du vill ha hjälp med din egenremiss: 031 - 332 67 00. De hjälper dig.

Lämna remissen hos oss eller skicka den till:

Angereds Närsjukhus 
Box 63
424 22 Angered

Egenremiss via Vårdguiden 1177

Till vissa av våra mottagningar kan du skriva din egenremiss via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Dessa mottagningar är Kirurgi, Ortopedi, Gynekologi samt Öron-, näs- och hals.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster för att fylla i din egenremiss där. 

Egenremisser

Titel

Information om egenremiss och 1177 via nätet

En videoupptagning (51:21 min) av informationsträffen på Blå Stället 8/12 2016 med Angereds Närsjukhus, 1177 Vårdguiden och SDF Angered på temat "Så skriver du egenremiss och får träffa specialistläkare", "Så använder du 1177 på nätet" m.m.