Om Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus är ett nytt sjukhus som erbjuder specialistvård och är beläget mitt i Angered, nära till de boende i Nordost.

Vi som arbetar på Angereds Närsjukhus vill skapa känslan av ett nära sjukhus där vården utgår ifrån patienten och håller högsta kvalitet. Vi vill att sjukhuset ska kännas tillgängligt och välkomnande för dig som besöker oss.

Patienternas behov

För att erbjuda rätt vård har vi gjort flera behovsanalyser. I behovsanalyserna  har vi undersökt vilken vård det är som invånarna i Nordost har behov av. Det är viktigt för oss att lyssna på invånarna och möta dem genom exempelvis dialogmöten och fokusgrupper.  

Våra mottagningar

Angereds Närsjukhus består av flera olika mottagningar. De ryms både i sjukhusbyggnaden i Angered och i andra lokaler i Angered och Gamlestaden.  

Samarbete 

Vi vill göra vårdkontakten så smidig som möjligt för våra patienter. Därför samarbetar Angereds Närsjukhus med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Närhälsan, privata vårdcentraler och den kommunala sjukvården.  

Sjukhusbyggnaden

Sjukhusbyggnaden i Angered invigdes under 2015. Vi har utformat byggnaden och verksamheterna på ett nytänkande sätt, där vi hela tiden har utgått ifrån hur patienterna ska uppleva dem. Vi vill att sjukhuset ska möta invånarnas behov och leva upp till deras förväntningar.

Björn Skog

Chef Kommunikation och Folkhälsa
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:23