Styrelsen för sjukhusen i väster

Styrelsen för sjukhusen i väster ansvarar för att sjukhusets verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt, med hög kvalitet och rätt professionell kompetens.

Styrelsen ser till att verksamheten bedrivs och utvecklas enligt regionfullmäktiges beslut och enligt uppdragen från hälso- och sjukvårdsnämnden. Styrelsens uppdrag beskrivs mer i detalj i reglementet.

Styrelsen för sjukhusen i väster ansvarar för Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.

Mötestider

28
mar

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Kungälv
25
apr

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Alingsås
29
maj

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Göteborg

Senast uppdaterad: 2019-02-06 10:38