Standardiserade vårdförlopp

Mer information om SVF

Mer information om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen hittar du på RCC Väst.

De standardiserade vårdförloppen (SVF) syftar till att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer och start av första behandling. Du som är vårdgivare använder nedanstående kontaktvägar för respektive cancerdiagnos för att remittera patienter enligt SVF.

Lisa Granhed

Barnmorska, sektionsledare, medicinsk koordinator - Gynekologimottagning Opererande verksamhet
Telefonnummer

Åsa Lång

Specialistläkare, medicinsk koordinator - Gynekologimottagning Opererande verksamhet
Telefonnummer

Carina Malmer

Medicinsk sekreterare, administrativ koordinator
Telefonnummer

Maria Johansson

Medicinsk sekreterare, medicinsk koordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-18 10:17