Tillfällig information

Mottagningen är stängd vecka 28-31 2024. Under denna period kommer inga ärenden att hanteras i 1177.

Endoskopimottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Endoskopimottagningen på Angereds närsjukhus är för vuxna patienter.

Vi gör bland annat undersökningar av diverse symptom i mag-tarmkanalen, som till exempel magkatarr, blod i avföring och diarréer. Vi gör också förebyggande behandlingar, som borttagande av polyper, åtgärdande av kärlmissbildningar och matstrupsbråck.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdgivare.

Det ska finnas väl grundade anledningar till att göra en endoskopiundersökning. Därför är det viktigt att varje remiss innehåller en noggrann läkarbedömning av dina besvär och eventuella laborationer, genomförda undersökningar och behandlingsförsök.

I undantagsfall kan du skriva egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss. Hur du skriver en egenremiss kan du läsa om under Remiss och egenremiss. Du kan också logga in på 1177:s e-tjänster för att skriva din egenremiss där.

När vi har fått din remiss, bedömer vi vad vi kan hjälpa dig med och skickar sedan ett svar till dig.

Vid ditt besök hos oss

Checklista inför ditt besök

Under fliken Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på vårt växelnummer: 031-332 67 00 eller kontakta oss på 1177.se.

Du kan också ringa direkt till din mottagning. Du hittar telefonnummer på mottagningarnas egna sidor på denna webbplats.

Vi som arbetar här

Hos  oss arbetar flera olika yrkeskategorier, som till exempel specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Ansvariga för mottagningen

Sima Tayebi, tillförordnad enhetschef
E-post: sima.tayebi@vgregion.se

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Endoskopimottagningen på Angereds närsjukhus är för vuxna patienter.

Vi gör bland annat undersökningar av diverse symptom i mag-tarmkanalen, som till exempel magkatarr, blod i avföring och diarréer. Vi gör också förebyggande behandlingar, som borttagande av polyper, åtgärdande av kärlmissbildningar och matstrupsbråck.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdgivare.

Det ska finnas väl grundade anledningar till att göra en endoskopiundersökning. Därför är det viktigt att varje remiss innehåller en noggrann läkarbedömning av dina besvär och eventuella laborationer, genomförda undersökningar och behandlingsförsök.

I undantagsfall kan du skriva egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss. Hur du skriver en egenremiss kan du läsa om under Remiss och egenremiss. Du kan också logga in på 1177:s e-tjänster för att skriva din egenremiss där.

När vi har fått din remiss, bedömer vi vad vi kan hjälpa dig med och skickar sedan ett svar till dig.

Vid ditt besök hos oss

Checklista inför ditt besök

Under fliken Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på vårt växelnummer: 031-332 67 00 eller kontakta oss på 1177.se.

Du kan också ringa direkt till din mottagning. Du hittar telefonnummer på mottagningarnas egna sidor på denna webbplats.

Vi som arbetar här

Hos  oss arbetar flera olika yrkeskategorier, som till exempel specialistläkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

Ansvariga för mottagningen

Sima Tayebi, tillförordnad enhetschef
E-post: sima.tayebi@vgregion.se