Forskning

Vi arbetar för att genom forskning utveckla och kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som bedrivs inom vår verksamhet.

Detta gör vi bland annat genom att skapa ny kunskap och därigenom nya lösningar på utmaningar och behov som identifierats inom våra verksamheter. Vi verkar för att utveckla ett centrum för forskning inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle, och därigenom en mer jämlik vård. Forskningen ska vara till gagn för patienter, befolkning, och medarbetare inom sjukvården.

Jonas Hermansson

Forskningsledare

Telefonnummer