Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

FoUU - Forskning, utveckling, utbildning

ANS FoUU (forskning, utveckling, utbildning) finns och arbetar för att genom forskning, utveckling, och utbildning kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som ANS erbjuder.

 Detta är ett krav enligt Hälso- och sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslag (1982:763), 31 §).

Att kvalitetssäkra hälso- och sjukvården innebär, enligt Socialstyrelsen, att säkra att sjukhuset lever upp till krav och mål som finns enligt lagar och andra föreskrifter, t.ex. Hälso- och sjukvårdslagen eller Patientlagen.

Detta gör vi bland annat genom att skapa ny kunskap och därigenom nya lösningar på utmaningar och behov som identifierats inom våra verksamheter och i nordöstra Göteborg.

ANS har som uppdrag att utvecklas till ett centrum för forskning och utveckling inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle, och därigenom verka för jämlik vård. FoUU-arbetet ska vara till gagn för patienter, befolkning, yrkesverksamma i Nordost, och medarbetarna vid ANS. 

Senast uppdaterad: 2017-01-05 17:18