Forskning, utveckling, utbildning

Vi arbetar för att genom forskning, utveckling, och utbildning kvalitetssäkra den hälso- och sjukvård som Angereds närsjukhus erbjuder.

Det är ett krav enligt hälso- och sjukvårdslagen (hälso- och sjukvårdslag (1982:763), 31 §).

Att kvalitetssäkra hälso- och sjukvården innebär, enligt Socialstyrelsen, att säkra att sjukhuset lever upp till krav och mål som finns enligt lagar och andra föreskrifter, till exempel hälso- och sjukvårdslagen eller patientlagen.

Detta gör vi bland annat genom att skapa ny kunskap och därigenom nya lösningar på utmaningar och behov som identifierats inom våra verksamheter och i nordöstra Göteborg.

Angereds närsjukhus har som uppdrag att utvecklas till ett centrum för forskning och utveckling inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle, och därigenom verka för jämlik vård. FoUU-arbetet ska vara till gagn för patienter, befolkning, yrkesverksamma i Nordost, och medarbetarna vid Angereds Närsjukhus. 

Jonas Hermansson

Forskningsledare

Telefonnummer