Neurologimottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med kollektivtrafik åker du spårvagn 4,8 eller 9 och går av på slutstationen Angered Centrum. Därifrån följer du skyltarna till Angereds Närsjukhus. Med bil kör du mot Angered Centrum och följer skyltningen mot Angereds Närsjukhus. Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till mottagningarna.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Neurologimottagningen utreder och behandlar vuxna personer med neurologiska sjukdomar, som exempelvis Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi.

Neurologopedi

Neurologimottagningen har även en verksamhet inom neurologopedi. Här behandlar vi personer som har språk-, tal- och sväljsvårigheter på grund av en neurologisk skada eller sjukdom. Det kan var svårigheter som exempelvis beror på: stroke, Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) eller cancer. 

Behandling

Vi erbjuder olika typer av behandlingspaket.

När du kommer till oss gör vi först en utredning för att se vilken typ av stöd just du behöver. Du kan få behandling både individuellt eller i grupp. Tillsammans med dig sätter vi upp mål för behandlingen.

Efter behandlingen stämmer vi av med dig att vi nått målen och gör en bedömning kring om du behöver ytterligare behandling. Vid behov kan vi också remittera dig till andra mottagningar på Angereds Närsjukhus, eller till något annat sjukhus.

Utbildning

För att behandlingen ska bli så bra som möjligt är det viktigt med ett nära och gott samarbete med dina närstående. Därför erbjuder vi även dem stöd och rådgivande samtal, samtalspartnerträning eller närståendeutbildning.
Parkinsonpatienter har även möjlighet att delta i en personcentrerad patientutbildning för att lära sig mer om sin sjukdom.

LSVT

På mottagningen har vi behörighet att utföra behandlingar enligt LSVT®-konceptet (Lee Silverman Voice Treatment). LSVT är en högintensiv röstterapi, som är specialanpassad för röstproblem som kan uppstå vid Parkinsons sjukdom. LSVT® LOUD är en välbeprövad behandlingsmetod med stort vetenskapligt stöd i ett flertal studier. 

Konceptet innebär en intensiv behandling med sammanlagt fyra mötestillfällen per vecka i fyra veckor, samt uppföljningsbesök efter sex månader. Vid behov följs behandlingen upp med jämna mellanrum.

För personal på boende eller assistansbolag

För personal på boenden eller för assistansbolag finns också möjlighet att köpa in skräddarsydda utbildningspaket eller handledning för personal, rörande hur man bäst kan stötta personer med afasi eller ge bästa möjliga hjälp vid sväljsvårigheter.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan även skriva en egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss. Du kan läsa om hur du skriver en egenremiss på sidan Remiss och egenremiss. Du kan också logga in på 1177:s e-tjänster för att skriva din egenremiss där.

När vi har fått en remiss, bedömer vi vad vi kan hjälpa dig med och skickar sedan ett svar till dig.

Vid ditt besök hos oss

Under fliken Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på vårt växelnummer: 031-332 67 00 eller kontakta oss på 1177.se.

Du kan också ringa direkt till din mottagning. Du hittar telefonnummer på mottagningarnas egna sidor på denna webbplats.

 

Vid akut sjukdom

Om du blir akut sjuk och inte kan vänta på en behandling ska du åka till en akutmottagning. Om du behöver en ambulans – ring 112.

Vi som arbetar här

Hos  oss arbetar flera olika yrkeskategorier, som till exempel specialistläkare och sjuksköterskor. 

Helene Engberg

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med kollektivtrafik åker du spårvagn 4,8 eller 9 och går av på slutstationen Angered Centrum. Därifrån följer du skyltarna till Angereds Närsjukhus. Med bil kör du mot Angered Centrum och följer skyltningen mot Angereds Närsjukhus. Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till mottagningarna.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Neurologimottagningen utreder och behandlar vuxna personer med neurologiska sjukdomar, som exempelvis Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) och epilepsi.

Neurologopedi

Neurologimottagningen har även en verksamhet inom neurologopedi. Här behandlar vi personer som har språk-, tal- och sväljsvårigheter på grund av en neurologisk skada eller sjukdom. Det kan var svårigheter som exempelvis beror på: stroke, Parkinsons sjukdom, multipel skleros (MS) eller cancer. 

Behandling

Vi erbjuder olika typer av behandlingspaket.

När du kommer till oss gör vi först en utredning för att se vilken typ av stöd just du behöver. Du kan få behandling både individuellt eller i grupp. Tillsammans med dig sätter vi upp mål för behandlingen.

Efter behandlingen stämmer vi av med dig att vi nått målen och gör en bedömning kring om du behöver ytterligare behandling. Vid behov kan vi också remittera dig till andra mottagningar på Angereds Närsjukhus, eller till något annat sjukhus.

Utbildning

För att behandlingen ska bli så bra som möjligt är det viktigt med ett nära och gott samarbete med dina närstående. Därför erbjuder vi även dem stöd och rådgivande samtal, samtalspartnerträning eller närståendeutbildning.
Parkinsonpatienter har även möjlighet att delta i en personcentrerad patientutbildning för att lära sig mer om sin sjukdom.

LSVT

På mottagningen har vi behörighet att utföra behandlingar enligt LSVT®-konceptet (Lee Silverman Voice Treatment). LSVT är en högintensiv röstterapi, som är specialanpassad för röstproblem som kan uppstå vid Parkinsons sjukdom. LSVT® LOUD är en välbeprövad behandlingsmetod med stort vetenskapligt stöd i ett flertal studier. 

Konceptet innebär en intensiv behandling med sammanlagt fyra mötestillfällen per vecka i fyra veckor, samt uppföljningsbesök efter sex månader. Vid behov följs behandlingen upp med jämna mellanrum.

För personal på boende eller assistansbolag

För personal på boenden eller för assistansbolag finns också möjlighet att köpa in skräddarsydda utbildningspaket eller handledning för personal, rörande hur man bäst kan stötta personer med afasi eller ge bästa möjliga hjälp vid sväljsvårigheter.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan även skriva en egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss. Du kan läsa om hur du skriver en egenremiss på sidan Remiss och egenremiss. Du kan också logga in på 1177:s e-tjänster för att skriva din egenremiss där.

När vi har fått en remiss, bedömer vi vad vi kan hjälpa dig med och skickar sedan ett svar till dig.

Vid ditt besök hos oss

Under fliken Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på vårt växelnummer: 031-332 67 00 eller kontakta oss på 1177.se.

Du kan också ringa direkt till din mottagning. Du hittar telefonnummer på mottagningarnas egna sidor på denna webbplats.

 

Vid akut sjukdom

Om du blir akut sjuk och inte kan vänta på en behandling ska du åka till en akutmottagning. Om du behöver en ambulans – ring 112.

Vi som arbetar här

Hos  oss arbetar flera olika yrkeskategorier, som till exempel specialistläkare och sjuksköterskor. 

Helene Engberg

Vårdenhetschef

Telefonnummer