Närsjukvårdsteam Angered

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

072 - 450 84 42

Telefontider

Mån-fre klockan 08-16.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Yttre vägbeskrivning

Med kollektivtrafik åker du spårvagn 4,8 eller 9 och går av på slutstationen Angered Centrum. Därifrån följer du skyltarna till Angereds Närsjukhus. Med bil kör du mot Angered Centrum och följer skyltningen mot Angereds Närsjukhus. Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till mottagningarna.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Angereds Närsjukhus mobila närsjukvårdsteam är en enhet som erbjuder avancerad specialistvård i hemmet, i samarbete med hemsjukvården och Primärvården.

Vi samverkar med den kommunala hemsjukvården kring patienten, för att skapa den säkraste och bästa vården. 

Det mobila närsjukvårdsteamet på Angereds Närsjukhus har kapacitet att erbjuda vård till omkring 15-20 patienter. Vårdformen är avsedd för våra mest sjuka invånare, som har en allvarlig och komplicerad sjukdomsbild. 

Vi som arbetar här

Angereds mobila närsjukvårdsteam består av sjuksköterskor och specialistläkare.

Helene Engberg

Vårdenhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

072 - 450 84 42

Telefontider

Mån-fre klockan 08-16.

Växeltelefon

Besök

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Yttre vägbeskrivning

Med kollektivtrafik åker du spårvagn 4,8 eller 9 och går av på slutstationen Angered Centrum. Därifrån följer du skyltarna till Angereds Närsjukhus. Med bil kör du mot Angered Centrum och följer skyltningen mot Angereds Närsjukhus. Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till mottagningarna.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Angereds Närsjukhus mobila närsjukvårdsteam är en enhet som erbjuder avancerad specialistvård i hemmet, i samarbete med hemsjukvården och Primärvården.

Vi samverkar med den kommunala hemsjukvården kring patienten, för att skapa den säkraste och bästa vården. 

Det mobila närsjukvårdsteamet på Angereds Närsjukhus har kapacitet att erbjuda vård till omkring 15-20 patienter. Vårdformen är avsedd för våra mest sjuka invånare, som har en allvarlig och komplicerad sjukdomsbild. 

Vi som arbetar här

Angereds mobila närsjukvårdsteam består av sjuksköterskor och specialistläkare.

Helene Engberg

Vårdenhetschef

Telefonnummer