Vårt uppdrag

Glaspanel med mönstret Lärejåns dalgång, mot blå himmel.

Angereds närsjukhus är byggt för framtiden. Verksamheternas utformning och sjukhusets byggnationer präglas av ett nytänkande med patienten i centrum. Målet är god vård som möter befolkningens behov och förväntningar.

Här kan du läsa mer om vår vision och våra analyser av befolkningens behov. 

Ett nära sjukhus

Vi som arbetar på Angereds Närsjukhus vill skapa känslan av ett nära sjukhus där vården utgår från patienten och håller bästa kvalitet. Sjukhuset ska kännas tillgängligt och välkomnande.

Angereds Närsjukhus ska:

 • Samverka med andra för att ge befolkningen i nordöstra Göteborg en välfungerande hälso- och sjukvård.
 • Utvecklas till ett centrum för utveckling och forskning inom närsjukvård i ett mångkulturellt samhälle.
 • Bidra till att göra hälso- och sjukvården mer tillgänglig, och sträva efter att göra vårdens organisation begriplig och välkomnande för medborgarna. 
 • Verka för nytänkande och bidra till att förbättra dagens vård och omsorg.
 • Arbeta hälsofrämjande. 
 • Vara en attraktiv arbetsgivare med flexibla lösningar och en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö. 
 • Leda samverkan inom vård och omsorg i Nordost.

Behovsanalys

I arbetet med att utforma Angereds närsjukhus gjordes en behovsanalys. Den innehåller en genomgång av befolkningens levnadsvillkor och hälsa i de nordöstra stadsdelarna. Analysen har legat till grund för beslutet gällande vilka verksamheter som Angereds närsjukhus har. Du hittar analysdokumenten här nedan. 

Behovsanalysen visar bland annat att befolkningen i nordöstra Göteborg har en högre dödlighet än i övriga länet och riket i sjukdomar som kan relateras till levnadsvanor. Sådana sjukdomar är bland annat:

 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • KOL
 • Lungcancer
 • Alkoholrelaterad dödlighet

Analysen visade även högre tal i nordöstra Göteborg inom följande områden jämfört med övriga länet och riket:

 • Övervikt eller fetma
 • Daglig rökning
 • Fysisk inaktivitet
 • Fattigdomsindex
 • Stress och nedsatt välbefinnande