Tillgänglighetsredogörelse

Angereds närsjukhus/Västra Götalandsregionen står bakom den här webbplatsen.

På den här sidan beskriver vi hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från vgregion.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan också skicka e-post till kommunikationsenheten inom sv.kommunikationsenheten@vgregion.se. Svarstiden är normalt två arbetsdagar. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss brister i tillgänglighet så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan. Kända tekniska tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Patientfoldrar i PDF-format: Bilder kan sakna alternativtexter, rubriker kan vara felformaterade och läsordningen kan vara bristfällig. 
  • PDF-formulär, till exempel egenremisser: Formulär som till exempel egenremisser kan vara felformaterade och läsordningen bristfällig.
  • Övriga PDF-dokument: PDF-dokument kan vara sakna alternativtexter för bilder, vara felformaterade och läsordningen bristfällig.
  • Filmer: Filmer som beskriver sådant som inte är nödvändigt för patienter att känna till kan sakna undertext och syntolkning. Sådana filmer kan till exempel vara av dokumentär art och beskriva uppmärksamhetsdagar och event där sjukhusets medarbetare medverkat. Dessa filmer är gjorda före 1 januari 2019 och kommer inte att åtgärdas. Däremot kommer nya filmer av denna art att anpassas enligt riktlinjerna för tillgänglighet.

Pdf:er kommer att ses över successivt och åtgärdas så långt det är möjligt.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självutvärdering av webbplatsen. Den senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020.

Webbplatsen publicerades våren 2016.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 januari 2024.