Hälsa och livsstil

Din hälsa är viktig för oss. Angereds Närsjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus vilket innebär att vi arbetar för att de boende i Nordost ska ha en god hälsa och må bra.

Levnadsvanor

Om man har hälsosamma vanor är det lättare att hålla sig frisk. Det blir mindre risk för att man ska drabbas av olika livsstilssjukdomar, som exempelvis lungcancer, hjärtinfarkt och diabetes.

Några av de levnadsvanor som påverkar hälsan är:

  • Matvanor – vad man äter och vad man dricker.
  • Träning – om man tränar och rör på sig i vardagen.
  • Tobak – ifall man röker eller använder någon annan form av tobak.
  • Alkohol – ifall man dricker alkohol, och i så fall hur mycket man dricker.

Under ovanstående rubriker hittar du mer information om matvanor, träning, tobak och alkohol. Där finns också tips på aktiviteter och på hur du kan göra för att hålla dig frisk och må bra.

Levnadsvanemottagning Angered

Du vet väl att levnadsvanemottagningen hos oss erbjuder hälsosamtal och stöd, och kan hjälpa dig med att förbättra dina levnadsvanor? 

Så kan du få stöd och hjälp att uppnå bättre levnadsvanor

Det finns många som kan stötta dig med att uppnå en bättre hälsa. Här har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

Levnadsvanemottagning Angered – Angereds närsjukhus

Du som bor i nordöstra Göteborg kan få stöd av levnadsvanemottagningen, som erbjuder hälsosamtal och kan hjälpa dig med att förbättra dina levnadsvanor.

Levnadsvanetest 

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, för att få en översikt av dina levnadsvanor.

Fritidsbanken

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar. 

Tobaksavvänjning

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa. 

Alkohollinjen

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.


Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet

Telefonnummer

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer