Tolkning

Två väntande patienter i väntrum.

Om du inte talar svenska, eller inte kan ta till dig information på talad svenska, kan du få hjälp av en tolk när du besöker oss på Angereds närsjukhus.

Tolken översätter samtalet mellan dig och vårdpersonalen. Det är viktigt att du får bra information om din sjukdom och din behandling på det språk som du använder. Vi hjälper dig gärna att hitta en tolk.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller för alla tolkar såväl som för sjukvårdspersonal. Tolken har endast till uppgift att översätta. De får inte berätta om ditt besök för andra personer.

Det är gratis

Det kostar ingenting för dig att använda en tolk, det är gratis.

Det är bättre att du använder en professionell tolk än att ditt barn eller någon annan anhöriga tolkar åt dig. Eftersom en professionell tolk känner till de medicinska begreppen som används i sjukvården, riskerar du inte att missa information.

Tala om att du behöver tolk

Tala om att du behöver en tolk när du bokar tid hos oss. Vi hjälper dig gärna med detta. Du kan även ringa till din mottagning för att få hjälp med att boka en tolk. 

Tolkarna som vi anlitar

Vi på Angereds närsjukhus anlitar godkända tolkar från olika tolkförmedlingar som Västra Götalandsregionen har avtal med. Det finns tolkar för en mängd olika talade språk, teckenspråk, tolkning för dövblinda samt skrivtolkning.