Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remissanvisningar

Vi tar gärna emot era remisser. Hos oss är patienter också välkomna att söka på egenremiss.

Remissen ska innehålla korrekt, aktuell och relevant information om patient, avsändare och mottagare. Texten ska vara fullt läslig och förkortningar ska undvikas då de lätt kan missförstås. Observera att enbart journalkopior eller epikris inte gäller  som remiss.

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

Patient:

 • Personnummer, namn, adress, telefon‐ och mobiltelefonnummer.
 • För barn anges motsvarande uppgifter för målsman.
 • Vid behov av språktolk, ange språk.
 • Vid behov av tolkservice, anges behovet – teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk.
 • Information om och ställningstagande till vårdgaranti
Remitterande enhet:
 • Enhetens namn, adress, telefon
 • Vårdgivarens namn och yrkestitel
 • Ansvarsnummer
 • Datum för remissbeslut
Mottagande enhet: 
 • Namn, adress, telefon
Klinisk data: 
 • Tydlig frågeställning (om second opinion önskas ska detta anges)
 • Önskad åtgärd.
 • Överkänslighet och allergi.
 • Aktuella mediciner – medicinlista.
 • Tidigare och aktuella relevanta sjukdomar.
 • Patients subjektiva besvär (typ, frekvens, duration).
 • Relevant status.
 • Tagna relevanta prover och resultat.
 • Utförda relevanta undersökningar och resultat.
 • Prövad terapi och resultat.
 • Vilken information patienten har fått
 • Relevanta sociala data.

Remiss till vår mottagning bör innehålla:

 • Tydlig frågeställning.
 • Diagnostik enligt ICD-10.
 • Relevanta sociala data. Om patienten är förälder, beakta även barnets perspektiv.
 • Hereditet för psykisk och somatisk sjukdom.
 • Bedömning av ev. förekommande missbruk med screeningformulären AUDIT/DUDIT, samt vid behov Perth/CDT samt övervakad urintoxikologi.
 • Beskrivning av prövade behandlingsinsatser.
 • Resultat av påbörjad utredning och behandling.
 • Tidigare suicidförsök och bedömning av suicidrisk.
 • Somatiskt status och aktuell medicinering.

En remiss till Smärtmottagning Angereds Närsjukhus rörande patienter med långvarig smärta skall innehålla:

 • Namn på ansvarig läkare som har uppföljningsansvar
 • Kort sammanfattning av sjukhistoria:
  • Debut, förlopp, behandlingar och utfall av behandling/rehabilitering inkluderande tidigare kontakter med smärtmottagningar och rehabiliteringsenheter
  • Psykiatrisk samsjuklighet och omfattning
 • Genomförda utredningar och resultatet av dessa
 • Psykosociala faktorer av betydelse
 • Försörjning, sysselsättning, sjukskrivning
 • Aktuell och tidigare provad medicinering och effekt av denna
 • Frågeställning till Smärtmottagningen
 • Bekräftelse att remissen är skriven i samtycke med patient

Vid ofullständig remiss kan remisskomplettering begäras.

Remissen skall skickas med vanlig post alternativt med internpost i förslutet kuvert till:

Angereds Närsjukhus 
Box 63
424 22 Angered

Direktnummer till ANS mottagningar

Alla våra mottagningar har direkttelefonnummer som är bemannade av en sjuksköterska eller läkare.

Dessa telefonnummer är till för dig som arbetar inom hälsa och sjukvård.

Uppgifter om ANS direktnummer hittar du på Angereds Närsjukhus intranät. Har du inte tillgång till VGR:s intranät och önskar en lista över dessa nummer kan du kontakta t.f. kommunikationschef 

Det går också bra att ringa via vår växel på tel. 031 - 332 67 00.

Egenremisser

Titel

Senast uppdaterad: 2020-01-13 12:28