Söka vård

1177, vårdcentraler och sjukhus har olika uppdrag för att du som patient ska få vård på bästa sätt. När du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa får du snabbare hjälp om du kommer till rätt plats i vården redan från början.

1177

Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt och nås på telefonnummer 1177. Samtalet kostar som ett vanligt lokalsamtal. Erfarna sjuksköterskor svarar på frågor om sjukdom och hälsa och hänvisar dig vidare om det behövs. På 1177.se finns råd om vård, möjlighet att ställa anonyma frågor och flera webbtjänster.

Din vårdcentral

I första hand ska du vända dig till din vårdcentral om du blir sjuk eller skadar dig och behöver träffa en läkare eller annan vårdpersonal. Vissa vårdcentraler har öppen mottagning utan tidsbeställning. Mer information om telefonnummer och öppettider till vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen finns på webbplatsen 1177.

Söka vård på kvällar och helger

Skulle du bli sjuk eller skadad på kvällen eller helgen har Västra Götalandsregionen flera jourcentraler. Jourcentralerna kan remittera till sjukhusens specialister. De hjälper vi dig med akuta besvär som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar igen.
Sök efter en jourcentral nära dig (Närhälsans webbplats)

112 – om du blir akut sjuk

Ring akutnumret 112 för att larma ambulans vid svåra olycksfall eller mycket allvarlig sjukdom, till exempel stora blödningar, benbrott, akuta andningssvårigheter och bröstsmärtor.

Akutmottagningar på sjukhus

Om du blir akut sjuk och inte har möjlighet att vända dig till din vårdcentral eller en jourcentral kan du vända dig till någon av sjukhusens akutmottagningar.

Specialistvård på sjukhus

För att få specialistvård på sjukhus krävs ett medicinskt underlag. I första hand ska det vara genom en remiss från en läkare. Det är också möjligt att göra en så kallad egen vårdbegäran (egenremiss). Det är en blankett som du själv fyller i och skickar till den klinik det berör.

Egen vårdbegäran (egenremiss)

En egen vårdbegäran eller egenremiss är en remiss som du själv skriver till en specialistmottagning. En läkare bedömer om du har behov av specialistvård.