Tillfällig information

Med anledning av Vårdförbundets strejk är mottagningen helt stängt från tisdag 11 juni 2024 tills annat anges.

Radiologimottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 10:00

Stängt för lunch 12:00 - 12:45

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 15:00

Stängt för lunch 12:00 - 12:45

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Besökstider

  • måndag - fredag 8:00 - 15:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med kollektivtrafik åker du spårvagn 4,8 eller 9 och går av på slutstationen Angered Centrum. Därifrån följer du skyltarna till Angereds Närsjukhus. Med bil kör du mot Angered Centrum och följer skyltningen mot Angereds Närsjukhus. Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till mottagningarna.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdgivare.

För röntgenundersökningar av lungor och skelett kan du komma på drop-in efter att du träffat en läkare. Drop-in tiderna är desamma som våra öppettider.

För undersökningar med ultraljud, magnetkamera (MR) eller datortomograf (DT) kommer du att få en bokad tid.

Röntgen av barn på Angereds närsjukhus

På radiologimottagningen Angereds närsjukhus utförs akuta slätröntgenundersökningar av extremiteter på barn i åldrarna 6-15 år. Om undersökningen kräver akut uppföljning hänvisas patienten vidare till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Innebörden av extremiteter är följande: hand, handled, skafoideum (båtben), underarm, armbåge, överarm, axel, AC-led, nyckelben, fot, fotled, underben, knä samt lårben.

Remiss till radiologimottagningen, för barn som är 15 år eller yngre, som inte är akut ska i stället skickas till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Vid ditt besök hos oss

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på tel. 031-332 67 63.

Checklista inför ditt besök

Under Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Ansvariga för mottagningen

Biljana Manasieva

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 0303 - 98710

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 7:30 - 10:00

Stängt för lunch 12:00 - 12:45

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 8:00 - 15:00

Stängt för lunch 12:00 - 12:45

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Besökstider

  • måndag - fredag 8:00 - 15:00

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med kollektivtrafik åker du spårvagn 4,8 eller 9 och går av på slutstationen Angered Centrum. Därifrån följer du skyltarna till Angereds Närsjukhus. Med bil kör du mot Angered Centrum och följer skyltningen mot Angereds Närsjukhus. Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till mottagningarna.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdgivare.

För röntgenundersökningar av lungor och skelett kan du komma på drop-in efter att du träffat en läkare. Drop-in tiderna är desamma som våra öppettider.

För undersökningar med ultraljud, magnetkamera (MR) eller datortomograf (DT) kommer du att få en bokad tid.

Röntgen av barn på Angereds närsjukhus

På radiologimottagningen Angereds närsjukhus utförs akuta slätröntgenundersökningar av extremiteter på barn i åldrarna 6-15 år. Om undersökningen kräver akut uppföljning hänvisas patienten vidare till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Innebörden av extremiteter är följande: hand, handled, skafoideum (båtben), underarm, armbåge, överarm, axel, AC-led, nyckelben, fot, fotled, underben, knä samt lårben.

Remiss till radiologimottagningen, för barn som är 15 år eller yngre, som inte är akut ska i stället skickas till Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Vid ditt besök hos oss

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på tel. 031-332 67 63.

Checklista inför ditt besök

Under Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Ansvariga för mottagningen

Biljana Manasieva

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 0303 - 98710