Sjukhusbyggnaden

Vi har skapat Sveriges första närsjukhus

Angereds Närsjukhus verksamhet bedrivs i Angereds Närsjukhus sjukhusbyggnad, samt i lokaler vid Angereds Torg samt i Gamlestaden. 

Ett sjukhus för framtiden

Visionen bakom Angereds Närsjukhus är att skapa en fungerande vård som uppfyller befolkningens behov och förväntningar där patienten sätts i centrum.

Angereds Närsjukhus vill ge känslan av ett nära, tillgängligt och välkomnande sjukhus. Vården ska utgå från patienten och hålla bästa kvalitet.

Angereds Närsjukhus ska:

  • Vara ett vackert och välkomnande sjukhus.
  • Göra hälso- och sjukvårdssystemet begripligt.
  • Ha känslan av ”Mitt sjukhus”, vara tillgängligt och visa goda resultat.
  • Bygga och sprida ny kunskap.
  • Samverka utifrån individens behov.
  • Vara en lustfylld och dynamisk arbetsmiljö.
  • Arbeta med nytänkande som förverkligas.

Fakta om huset på Halmtorget 1 Angered

Antal våningar: 3 våningar plus en källarvåning med garage
Yta: 18 500 m2
Beställare: Västfastigheter
Brukare: Angereds Närsjukhus och Närhälsan
Projektledning: Spets projektledning AB och Västfastigheter

>> Till Västfastigheters projektsida

Gunilla Axelsson

Fastighetsförvaltare - Västfastigheter
Telefonnummer

Jonathan Neselrot

T.f. Kommunikationschef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-06 10:39