Introduktion för dig som är nyanställd

Välkommen som ny medarbetare hos oss på Angereds närsjukhus! På de här sidorna har vi samlat en webbaserad introduktion för att ge dig en god start hos oss. När du börjar kommer du självklart att få en djupare introduktion på den enhet där du kommer att arbeta.

 1. Angereds Närsjukhus sett från buss- och spårvagnstorget i Angered.

  1. Organisation

  Här presenterar vi vår organisation, vilka verksamheter vi har och vår roll i Västra Götalandsregionen. Cirka 3 minuter.

 2. Medarbetare står vid trappan i väntrum 5 på Angereds närsjukhus.

  2. Praktisk information

  Här har vi samlat praktisk information som rör din anställning, till exempel lön, försäkringar och hur du enklast tar dig till oss. Cirka 3 minuter.

 3. Handtvätt

  3. Vårdhygien

  Information om basala hygienrutiner, arbetskläder, smittspridning, punktdesinfektion med mera. Cirka 53 minuter.

 4. Brandsläckare

  4. Säkerhet

  Säkerhet handlar om hur vi förebygger och hanterar kriser eller allvarliga händelser, till exempel brand, oförutsedda el- eller it-avbrott. Cirka 1 minut.