Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Angereds Närsjukhus drivs av en politiskt tillsatt styrelse. På sjukhuset finns också Sjukhusledning och stab som hanterar det övergripande administrativa arbetet, samt Medicinsk service som arbetar med att tillhandahålla administrativt stöd till de olika mottagningarna.

Här nedan hittar du ANS organisationsschema, kontaktuppgifter till dem som arbetar inom styrelsen, Sjukhusledning och stab, Medicinsk service, samt ANS mottagningar.

Styrelsen består av politiskt valda ledamöter och ersättare för dem. Styrelsen har även en sekreterare.

 

Sjukhusets verksamhet leds av en sjukhusdirektör. Här finns också stabsfunktioner såsom verksamhetsutvecklare, kommunikationschef, ekonomichef, personalchef, forskningschef och utvecklingschef.

NAMN OCH
E-POSTADRESS

TITEL

TEL NR
MOBIL NR

Ulf Lindberg
ulf.lindberg@vgregion.se

T.f. Sjukhusdirektör

0706-19 26 83

Anna Eriksson
anna.eriksson@vgregion.se

Chefs- och nämndsekreterare

0700-20 65 32

Carina Bergius
carina.bergius@vgregion.se

Verksamhetsassistent

0700-82 33 77

Cornelia Bergdahl
cornelia.bergdahl@vgregion.se

Chefläkare

0722-25 46 59

Catarina Blomberg
catarina.blomberg@vgregion.se

HR-Chef

0700-87 89 78

Jonas Hermansson
jonas.hermansson@vgregion.se

Forskningschef 0761-13 64 97

Annelie Khatami
annelie.khatami@vgregion.se

Utvecklingschef 0707 - 64 90 84

Ulf Lindberg
ulf.lindberg@vgregion.se

Ekonomichef 0706-19 26 83

Jonathan Neselrot

T.f. Kommunikationschef

0702-12 50 72

Arbetet på sjukhusets verksamheter leds av respektive verksamhetschef/vårdenhetschef.

Opererande verksamhet

Nicklas Oscarsson – Verksamhetschef, Tel.: 031 - 332 69 42

Medicin- och psykiatriverksamhet

Marie Gardtman – Verksamhetschef, Tel.:0702-14 90 77
marie.gardtman@vgregion.se

Specialistcentrum Barn och Unga

Karin Andersson – Verksamhetschef, Tel.: 0700-81 68 85
karin.ai.andersson@vgregion.se 

Specialistcentrum Barn och Unga Angered

Catarina Svalbacke – Vårdenhetschef, Tel.: 031-332 67 46

Specialistcentrum Barn och Unga Gamlestaden  

Lorna Niklasson – Vårdenhetschef, Tel.: 031-345 08 88
lorna.niklasson@vgregion.se

Ungdomsmottagning

Lisa Jobson Drews – Vårdenhetschef, Tel.: 0738-24 31 00
lisa.jobson.drews@vgregion.se

Radiologimottagning

Carl Backman – Verksamhetschef, Tel.: 0303-987 10
carl.backman@vgregion.se

Provtagningscentral

Margareta Karlsson – Verksamhetschef, Tel.: 031-342 72 79
margareta.e.karlsson@vgregion.se

Medicinsk service

Marie Gardtman  t.f. Verksamhetschef  Tel.: 0702-14 90 77
marie.gardtman@vgregion.se

Monica Lohm – Enhetschef. Tel.: 0730-48 93 80 
monica.lohm@vgregion.se

Linda Lässer – t.f. Enhetschef. Tel.: 0768-34 71 73
linda.lasser@vgregion.se

Jonathan Neselrot

T.f. Kommunikationschef
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2019-02-06 10:38