Om Angereds närsjukhus

Angereds Närsjukhus belysta fasad i kvällsljus.

Angereds närsjukhus är ett toppmodernt sjukhus som erbjuder specialistvård och är beläget mitt i Angered, nära till de boende i Nordost. Angereds närsjukhus är en del av Sjukhusen i väster (Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus, Kungälvs sjukhus).

Vi som arbetar på Angereds närsjukhus vill skapa känslan av ett nära sjukhus där vården utgår ifrån patienten och håller högsta kvalitet. Vi vill att sjukhuset ska kännas tillgängligt och välkomnande för dig som besöker oss.

Patienternas behov

För att erbjuda rätt vård har vi gjort flera behovsanalyser. I behovsanalyserna  har vi undersökt vilken vård det är som invånarna i Nordost har behov av. Det är viktigt för oss att lyssna på invånarna och möta dem genom exempelvis dialogmöten och fokusgrupper. 

Våra mottagningar

Angereds närsjukhus rymmer flera olika mottagningar. De ryms både i sjukhusbyggnaden i Angered och i lokaler i Gamlestaden.

Samarbete 

Vi vill göra vårdkontakten så smidig som möjligt för våra patienter. Därför samarbetar Angereds närsjukhus och Sjukhusen i väster med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Närhälsan, privata vårdcentraler och den kommunala sjukvården.  

Sjukhusbyggnaden

Sjukhusbyggnaden i Angered invigdes under 2015. Vi har utformat byggnaden och verksamheterna på ett nytänkande sätt, där vi hela tiden har utgått ifrån hur patienterna ska uppleva dem. Vi vill att sjukhuset ska möta invånarnas behov och leva upp till deras förväntningar.

Konsten

Konsten i Angereds närsjukhus är viktig för personal, patienter och anhöriga. Den representerar för många en nödvändig del av den omsorg människor behöver och bidrar till att ge oss fler perspektiv på oss själva och omvärlden. Konst och kultur har förmåga att beröra oss på ett existentiellt plan beroende på vem vi är och vilken bakgrund vi har.

Vår förhoppning är att de olika konstnärliga uttrycken i Angereds närsjukhus ska öka förmågan till acceptans, empati, identitetsskapande och i förlängningen även bidra till ökad hälsa, både för den enskilde individen men även i ett större samhälleligt perspektiv.