HjällboSamverkan/Små barn Nordost

Rapport: "...dörren man öppnar och där finns allting"

En uppföljning av ett lokalt samverkansprojekt för utredning och insatser till små barn med misstänkt autism och andra utvecklingsrelaterade svårigheter i en mångkulturell stadsdel.

Rapport: "...dörren man öppnar och där finns allting", handläggare: Nanna Gillberg

I denna rapport utvärderas ett lokalt samverkansprojekt som pågått under 2,5 år i en mångkulturell stadsdel i nordöstra Göteborg. Projektet syftar till att pröva en samverkansmodell för utredning av och insatser till små barn där det finns misstanke om autism eller annan betydande utvecklingsavvikelse. Modellen inriktar sig på att möjliggöra utredning och insatser på specialistnivå lokalt i stadsdelen genom att samla alla yrkeskompetenser i kedjan under ett och samma tak i familjernas närmiljö.

Målsättningen är att utveckla en ”sömlös” modell nära familjerna, för att tidigt kunna upptäcka, utreda och erbjuda individuellt anpassade insatser för barn i åldrarna 0-4 år.

Handläggare: Nanna Gillberg
nanna.gillberg@gu.se 

Övriga artiklar