Smärtmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besökstider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med kollektivtrafik åker du spårvagn 4,8 eller 9 och går av på slutstationen Angered Centrum. Därifrån följer du skyltarna till Angereds Närsjukhus. Med bil kör du mot Angered Centrum och följer skyltningen mot Angereds Närsjukhus. Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till mottagningarna.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Smärtmottagningen behandlar och rehabiliterar vuxna patienter med långvariga smärttillstånd.

Till oss kan du komma efter att du gjort utredningar om orsaken till din smärta samt gjort behandlingar och operationer som skulle kunna göra dig fri från smärta, men fortfarande upplever problem i vardagen. För att komma till oss behöver du en remiss från en vårdgivare, till exempel din vårdcentral. 

Den specialistbehandling som du kan få hos oss erbjuds under en begränsad tidsperiod. Därför är det viktigt att du har en ansvarig läkare hos din vanliga vårdgivare. Vi samarbetar med din ansvariga läkare och denne kan också följa upp din behandling när du har slutat komma till oss.

Att leva med smärta

Det är svårt att leva med smärta och det finns sällan enkla lösningar.

Din behandling hos oss kan innebära viss smärtlindring men i de flesta fall handlar det om att du får hjälp med att hitta strategier för att leva ett gott och aktivt liv, trots att du har smärta. Tillsammans undersöker vi olika alternativ och förhållningssätt för att leva med smärta.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan även skriva en egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss. Du kan läsa om hur du skriver en egenremiss på sidan Remiss och egenremiss. Du kan också logga in på 1177:s e-tjänster för att skriva din egenremiss där.

När vi har fått en remiss, bedömer vi vad vi kan hjälpa dig med och skickar sedan ett svar till dig.

Vid ditt besök hos oss

Under fliken Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på vårt växelnummer: 031-332 67 00 eller kontakta oss på 1177.se.

Du kan också ringa direkt till din mottagning. Du hittar telefonnummer på mottagningarnas egna sidor på denna webbplats.

Ansvariga för mottagningen

Helene Engberg

Enhetschef

Telefonnummer

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Växeltelefon

Besök

Öppettider

  • måndag - fredag 7:30 - 16:00

Besökstider

  • måndag - fredag 8:00 - 16:00

Besöksadress

Halmtorget 1
424 65 Angered

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med kollektivtrafik åker du spårvagn 4,8 eller 9 och går av på slutstationen Angered Centrum. Därifrån följer du skyltarna till Angereds Närsjukhus. Med bil kör du mot Angered Centrum och följer skyltningen mot Angereds Närsjukhus. Det finns gott om parkeringsplatser i anslutning till mottagningarna.

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Angereds Närsjukhus
Box 63
424 22 Angered

Smärtmottagningen behandlar och rehabiliterar vuxna patienter med långvariga smärttillstånd.

Till oss kan du komma efter att du gjort utredningar om orsaken till din smärta samt gjort behandlingar och operationer som skulle kunna göra dig fri från smärta, men fortfarande upplever problem i vardagen. För att komma till oss behöver du en remiss från en vårdgivare, till exempel din vårdcentral. 

Den specialistbehandling som du kan få hos oss erbjuds under en begränsad tidsperiod. Därför är det viktigt att du har en ansvarig läkare hos din vanliga vårdgivare. Vi samarbetar med din ansvariga läkare och denne kan också följa upp din behandling när du har slutat komma till oss.

Att leva med smärta

Det är svårt att leva med smärta och det finns sällan enkla lösningar.

Din behandling hos oss kan innebära viss smärtlindring men i de flesta fall handlar det om att du får hjälp med att hitta strategier för att leva ett gott och aktivt liv, trots att du har smärta. Tillsammans undersöker vi olika alternativ och förhållningssätt för att leva med smärta.

Söka vård hos oss

För att komma till oss behöver du ha en remiss. Du kan få en remiss från läkare på vårdcentral eller annan vårdgivare. Du kan även skriva en egen vårdbegäran, en så kallad egenremiss. Du kan läsa om hur du skriver en egenremiss på sidan Remiss och egenremiss. Du kan också logga in på 1177:s e-tjänster för att skriva din egenremiss där.

När vi har fått en remiss, bedömer vi vad vi kan hjälpa dig med och skickar sedan ett svar till dig.

Vid ditt besök hos oss

Under fliken Inför ditt besök hos oss kan du läsa om vad du ska tänka på, och ta med dig, till besöket.

Om du har frågor eller vill omboka en tid, kan du ringa oss på vårt växelnummer: 031-332 67 00 eller kontakta oss på 1177.se.

Du kan också ringa direkt till din mottagning. Du hittar telefonnummer på mottagningarnas egna sidor på denna webbplats.

Ansvariga för mottagningen

Helene Engberg

Enhetschef

Telefonnummer