Angereds närsjukhus

Angereds närsjukhus, sett från buss- och spårvagnstorget i Angered.

Angereds närsjukhus är det lilla sjukhuset med det stora uppdraget.

Här erbjuds specialistvård för både barn och ungdomar samt vuxna inom en rad områden. Dessa består av exempelvis psykiatri, smärta, neurologi, kirurgi, ortopedi och gynekologi. Sjukhuset är nybyggt, modernt och kvalitetsstyrt med ett uttalat närsjukvårdskoncept.

Angereds närsjukhus består av flera olika mottagningar som ryms både i sjukhusbyggnaden i Angered samt i lokaler i Angered och Gamlestaden.

Tillbaka till introduktionens start