Om du blir sjuk

Sjukdom

Om du blir sjuk ska du anmäla det till din chef och registrera det i vårt personaladministrativa system (självservice).

Den första sjukdagen har karensavdrag och ett löneavdrag görs med 20 procent av en veckolön. Från dag 2–14 betalas sjuklön ut, det är cirka 80 procent av din lön. Om du är sjuk längre än sju dagar ska du lämna läkarintyg från och med den åttonde sjukdagen.

Försäkringar

Som anställd har du ett försäkringsskydd via AFA-försäkringar. Detta gäller till exempel vid arbetsskada eller färdolycksfall. För mer information om försäkringar är du välkommen att kontakta din chef.

Kostnadsfri sjukvård

Som medarbetare hos oss får du kostnadsfri sjukvård inom öppenvården upp till högkostnadsskyddet (1150 kronor). Läkarkvitto skickar du till löneservice och ersättningen utbetalas i samband med lönen.