Regionala teamet för barn med ätsvårigheter – för remittenter

Det regionala teamet för behandling av barn med komplexa ätsvårigheter är en resurs på specialistnivå. Vi som jobbar tillsammans är barnläkare, psykolog, logoped, dietist, kurator, specialpedagog och koordinator för patienterna.

Vi:

  • är ett specialiserat, multiprofessionellt team kring barn med ätsvårigheter.
  • erbjuder intensiv behandlingsinsats för barnet, dess föräldrar och ibland hela familjen.
  • riktar oss till verksamheter och vårdgrannar för samverkan och kunskapsspridning.

Vi är en del av verksamheten barn och unga Sjukhusen i väster, med placering på specialistcentrum barn och unga Gamlestaden. 

Bedömning och behandling

Vid behov samverkar vi med socialtjänst, skola/förskola, nätverk, eller närstående till barnet.

Besök kan ske under hel- och halvdagar på plats med uppföljningar via besök på plats eller digitalt. 

En stor del av behandlingstiden består i aktivt arbete i vårt träningskök samt på hemmaplan, med stöd och insatser från oss.

Då barnets kliniska ansvar är kvar hos in-remitterande har vi kontakt innan och efter behandlingsperioden med vårdgrannar, för gemensam vårdplan.

Konsultation och utbildning

Vi erbjuder konsultationer via telefon kring enskilda patientfall eller om mer generella frågor angående barn med komplexa och/eller långvariga ätsvårigheter.

Vi kommer längre fram att erbjuda föreläsningar om ätsvårigheter, praktiskt arbete med barn i måltiden, nutrition och medicinska frågor. 

Målgrupp

Vi tar emot barn under 18 år med komplexa och/eller långvariga ätsvårigheter som påverkar barnet och familjens vardag.

Vem kan remittera?

Barnets ansvariga läkare remitterar till oss enligt följande remissmall: Remisskriterier (pdf)

Är du osäker på hur barnet kan få hjälp? Kontakta oss per telefon och rådgör.

Kontakt

Om du har frågor, välkommen att höra av dig till oss på: 031-345 08 80. Be att få tala med koordinator för det regionala teamet för barn med ätsvårigheter.

Hitta till Angereds närsjukhus specialistcentrum barn och unga Gamlestaden

Växel:

Telefon: 031-332 67 00
E-post: sjukhusenivaster@vgregion.se

Besöksadress:

Byfogdegatan 3D

Öppettider:

Vardagar: 08.00-16.00
Lunchstängt: 12:00-12:45