Styrelsen för sjukhusen i väster

Styrelsen för sjukhusen i väster ansvarar för att sjukhusets verksamhet bedrivs effektivt och ändamålsenligt, med hög kvalitet och rätt professionell kompetens.

Styrelsen ser till att verksamheten bedrivs och utvecklas enligt regionfullmäktiges beslut och enligt uppdragen från hälso- och sjukvårdsnämnden. Styrelsens uppdrag beskrivs mer i detalj i reglementet.

Styrelsen för sjukhusen i väster ansvarar för Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.

Mötestider

29
maj

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Göteborg
20
jun

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Kungälv
29
aug

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Göteborg
26
sep

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Alingsås
31
okt

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Angered
28
nov

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Göteborg
19
dec

Styrelsen för sjukhusen i väster

Starttid:
Ort: Kungälv

Senast uppdaterad: 2019-02-06 10:38