Vad du kan göra om du inte är nöjd

Stol i väntrum på Angereds Närsjukhus

Det är viktigt att du som patient vet vart du kan vända dig om dina rättigheter har blivit kränkta.

På Angereds närsjukhus kan du i första hand vända dig till verksamhetschefen om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten eller den hälso- och sjukvård som sjukhuset erbjuder. Du hittar kontaktuppgifter till våra chefer på sidorna om vår organisation och på respektive mottagningssida under rubriken våra mottagningar. Du kan också läsa mer under rubriken Synpunkter och klagomål.

Mentorer i rättighetsfrågor

Du är också välkommen att ta kontakt med mentorerna i rättighetsfrågor på Angereds närsjukhus, MR-mentorerna, som har ett särskilt uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter på sjukhuset. Du kan skicka e-post till MR-mentorerna på ans.mr@vgregion.se eller fråga efter någon av dem i sjukhusets reception.


Myndigheter som du kan vända dig till

Om du upplever att dina mänskliga rättigheter har kränkts kan du också vända dig till följande myndigheter:

Inspektionen för vård och omsorg hjälper till vid klagomål mot bland annat hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Patientnämnden hjälper till med kontakten med hälso- och sjukvårdpersonal, information, och svarar på frågor.

Diskrimineringsombudsmannen hjälper till vid klagomål om diskriminering och hjälper till att skydda rättigheter.

Barnombudsmannen hjälper till att skydda barns rättigheter. 

Justitieombudsmannen hjälper till med klagomål mot myndigheter.

Justitiekanslern hjälper till med klagomål mot myndigheter och domstolar.

Om du inte vet vilken myndighet du bör vända dig till kan du kontakta oss, vi hjälper dig gärna.