Vårdgaranti

Vårdpersonal möter patient i väntrum.

Vårdgarantin innebär att du har rätt att få vård inom en viss tid. Det är en del av hälso- och sjukvårdslagen.

Vilken garantitid som gäller beror på vilken vård det handlar om. Eftersom Angereds Närsjukhus är ett specialistsjukhus innebär vårdgarantin att du ska få en vårdtid inom 90 dagar från det att vi har fått din remiss.

Det är alltid den medicinska bedömningen som avgör om du kan få vård och vilken typ av vård det är som ska ges. Det är alltså inte vårdgarantin som reglerar om vård ska ges, eller vilken vård som ska ges. 

Om du tackar nej, eller inte kommer till ditt besök

Om du vid två tillfällen tackat nej till tider för besök, skickas din remiss tillbaka till läkaren som skrev din remiss, eller till dig ifall du skickat en egenremiss. Detsamma gäller ifall du tackat ja till bokad tid men inte dyker upp på tiderna vid två tillfällen. Det är alltså viktigt att du i största mån tackar ja till tider för besök och att du avbokar i god tid ifall du inte kan komma.  

 


Det som inte ingår i vårdgarantin

Vårdgarantin gäller besök hos exempelvis primärvården och specialistläkare, men den gäller inte alla typer av vårdärenden.

Den innefattar inte:

  • Väntetider till undersökningar och provtagning (t ex röntgen och laboratorieundersökningar)
  • Vaccinationer
  • Intyg
  • Hälsoundersökning, MVC-och BVC-verksamhet
  • Utredningar (med undantag av neuropsykiatri för vuxna samt barn-och ungdomspsykiatri där det ingår)
  • Utprovning av hjälpmedel (med undantag av utprovning av hörapparat). 

Om du inte får vård inom garantitiden

Om du inte får vård inom den tid som du har rätt till, ska du vända dig till den vårdcentral eller sjukhus som det gäller och fråga om varför det dröjer. Ifall du inte kan få vård hos dem inom garantitiden ska de erbjuda dig motsvarande behandling hos en annan vårdgivare. Som patient ska du inte behöva stå för några extra kostnader ifall du får vård hos en annan vårdgivare. 

 


Läs mer: 1177 Vårdgaranti