Alkohol

Många dricker alkohol som ett sätt att umgås eller för att fira ledighet och högtider. Andra kan ta sig ett glas även till vardags. Vilka alkoholvanor som är ofarliga och vilka som kan påverka din hälsa negativt, kan vara svårt att veta.

Vad är skadligt?

Vilka vanor som är skadliga och inte beror på flera olika faktorer. Hur ofta du dricker, i vilken mängd och vilken storlek du är – är sådant som styr hur du påverkas av alkohol. Här hittar du formuläret AUDIT där du kan fylla i vilka vanor du har. Du kan med hjälp av det få en översikt över hur din vanor ser ut och ifall de verkar var riskfyllda eller inte. 

Om du dricker alltför ofta eller alltför mycket kan du få olika problem. Det kan vara kroppsliga problem, där kroppen tar skada och du kan få olika sjukdomar och besvär. Eller psykiska och sociala problem, där alkoholen har en skadlig effekt på hur du mår och hur dina relationer och ditt dagliga liv fungerar. 

Om du är gravid ska du alltid avstå från all alkohol eftersom alkohol är skadligt för fostret.

Hjälp när du behöver

Kontakta din vårdcentral om du upplever att du har problem med alkoholen och vill få hjälp med att förändra ditt beteende. Du kan även ringa Alkohollinjen som ger dig kostnadsfritt stöd per telefon. De kan stötta dig som vill ha hjälp med att förändra dina alkoholvanor och dig som vill prata om någon närståendes alkoholvanor. 

Så kan du få stöd och hjälp att uppnå bättre levnadsvanor

Det finns många som kan stötta dig med att uppnå en bättre hälsa. Här har vi samlat några bra tjänster och stödfunktioner.

Hälsocoach online – Västra Götalandsregionen

Digital, personlig hälsocoachning som är kostnadsfri för alla Västra Götalandsbor som är 16 år eller äldre. De bistår med hjälp gällande träning och kost, men också alkohol- och tobaksvanor.

Levnadsvanemottagning Angered – Angereds närsjukhus

Du som bor i nordöstra Göteborg kan få stöd av levnadsvanemottagningen, som erbjuder hälsosamtal och kan hjälpa dig med att förbättra dina levnadsvanor.

Levnadsvanetest 

Här kan du helt anonymt göra ett levnadsvanetest, för att få en översikt av dina levnadsvanor.

Fritidsbanken

Låna sport- och fritidsutrustning gratis i 14 dagar. 

Tobaksavvänjning

Om du behöver hjälp med att sluta röka så ska du i första hand kontakta din vårdcentral och se vilket stöd de kan erbjuda eller hänvisa dig till. Du kan även kontakta Sluta-röka-linjen som erbjuder en stödlinje och chatt för hjälp med att sluta röka eller snusa. 

Alkohollinjen

Gratis och anonym stödlinje till den som funderar över sina alkoholvanor.