Så söker du vård på rätt ställe

akutläkare i sjukhusmiljö
Xuyian Kenéz, specialist i akutsjukvård och läkarchef på akutmottagningen, Kungälvs sjukhus.
Fotograf: Ellen Jansson Weist

Under sommaren kan trycket vara extra stort på sjukvårdens akutmottagningar. Då är det viktigt att alla söker vård på rätt ställe. Är ditt ärende akut ska du inte tveka att söka dig till en akutmottagning, men vid mindre allvarliga åkommor är rådet att vända sig till sin vårdcentral.

Genom att söka vård på rätt ställe bidrar du till att minska belastningen på Västra Götalandsregionens akutmottagningar och hjälper vårdpersonalen att prioritera de patienter som verkligen behöver omedelbar hjälp. Detta gör att alla får bättre och snabbare vård, oavsett om det är på en vårdcentral, en jourcentral eller på akutmottagningen.

Så, hur ska man tänka?

– Jag brukar säga att grundinställningen ska vara att man vänder sig till sin vårdcentral med sitt hälsoproblem. Det är bara när du är i behov av vård för akuta tillstånd som du ska vända dig direkt till akutmottagningen. Ett akut tillstånd brukar ofta visa sig genom att du har en tydlig allmänpåverkan. Men ibland är det bara en del av kroppen som är påverkad, till exempel om man förlorat kraft eller känsel i en kroppsdel eller fått en fraktur. Har man ett akut tillstånd ska man söka omedelbart till akutmottagningen, säger Xuyian Kenéz, specialist i akutsjukvård och läkarchef på akutmottagningen på Kungälvs sjukhus.

Vad är exempel på ”en tydlig allmänpåverkan”?

– Att man är medtagen och ser sjuk ut för vem som helst. Oftast kommer det ihop med till exempel svåra bröstsmärtor, snabb och oregelbunden hjärtrytm, andningssvårigheter, medvetandepåverkan eller hög feber. Den som har en tydlig allmänpåverkan upplever många gånger att man är mer sjuk än det man varit med om tidigare eller att något är allvarligt fel, man kan till och med ha svårt att föra sin talan.

Det kan vara bra att känna till att farliga sjukdomar oftast drabbar sjuka och äldre. Tillhör man denna grupp ska tröskeln att söka till akutmottagningen vara lägre. Däremot har man mer sällan behov av akutsjukvård om man är i medelåldern eller yngre och frisk i botten.

Har man besvär eller symptom utan allmänpåverkan är det bättre att vända sig till en vårdcentral eller jourcentral. Dessa mottagningar är utrustade för att hantera de flesta vanliga sjukdomarna och enklare skador. Dessutom kan du ofta få snabbare hjälp där eftersom en akutmottagning alltid prioriterar de som är i störst behov av akutsjukvård först.

Du kan alltid ta hjälp av 1177 om du är osäker på var du ska vända dig med ditt sjukdomsärende!

Film om att söka vård på rätt ställe

I filmen berättar Xuyian Kenéz, specialist i akutsjukvård om hur man på akuten prioriterar, om triagering och om när du får snabbast hjälp på vårdcentral, jourcentral eller akutmottagning beroende på vad som hänt dig eller vilket sjukdomstillstånd du söker för.

Vill du se eller ta bort undertexter? Klicka på symbolen [==] till höger i filmfönstrets nedre list och välj svenska.

Transkribering: att söka vård på rätt ställe

Transkribering till filmen om att söka vård på rätt ställe


Hej, Xuyian heter jag och är specialist i akutsjukvård och läkarchef här på akuten i Kungälv. Jag skulle vilja berätta lite för dig om hur vi prioriterar här på akuten. Hoppas att du har tid att lyssna.


Först vill jag säga att om du har ett besvär som inte hotar ditt liv eller bestående hälsa, så kan du vända dig till din vårdcentral eller jourcentral. Är du osäker på vart du ska vända dig så kan du ringa 1177 för att få vägledning. Om du drabbats av ett livshotande tillstånd, en svår sjukdom eller en allvarlig olycka - då ska du komma till oss. Men även om man är sjuk så kommer det ingå att vänta här på akuten. Det är inte lätt när man mår dåligt och därför vill jag förklara hur vi prioriterar. När du kommer till oss börjar du med att ta en nummerlapp för att registrera dig i receptionen.


Och därefter kommer vi ta sig in för en första bedömning i det som vi kallar för triage.


Jag står nu i ett triagerum och här tas d emot av en sjuksköterska och undersköterska som tillsammans utgör ett triageteam. De ställer frågor om allvarliga symtom och kollar vitalparametrar, såsom puls och blodtryck. Tillsammans ger det här oss en bedömning av hur bråttom det är för dig att få träffa en läkare och det anges med en färgkod. Färgprioriteringen är först röd, sedan orange, därefter gul och sist grön. Statistiskt setts är det cirka en femtedel av våra patienter som kommer att få den röda eller orange prioriteringen.


Det är våra sjukaste patienter och därför också dem vi hjälper först.


Ungefär två femtedelar kommer få en gul prioritering. Det innebär att något inte står rätt till och att man behöver en läkarbedömning. Däremot är det inte lika bråttom. Det betyder också att man kan bli omkörd i denna kön av till exempel röd- av orangeprioriterade. Statistiskt setts får två femtedelar grön prioritering. Det betyder att man inte är allvarligt sjuk och inte alltid måste träffa en läkare på akuten. Det innebär ju också att man kommer få vänta längst. För att undvika onödig väntan för dig kan det vara så att vi hänvisar dig till en vårdcentral eller jourcentral redan direkt efter triageringen.


Det betyder inte att vi inte vill hjälpa dig utan att du kan få bättre hjälp någon annanstans. Akut betyder alltså för oss att det är hot om liv och hälsa. Vi finns till för de som är absolut sjukast vid icke-akuta tillstånd rekommenderar vi därför att man vänder sig till sin vårdcentral eller jourcentral i första hand. Detta är akutens logik: svårast sjuka går alltid först. Tack för att du tog dig tid att lyssna, sprid gärna detta vidare och ha en trevlig sommar!