Giltiga id-handlingar vid ditt vårdbesök

Vid ditt vårdbesök behöver du ta med dig giltiga id-handlingar för att legitimera dig.

Exempel på sådana är pass, körkort eller fysiskt id-kort (identitetskort).

Digitalt id-kort ännu ej godkänt

Observera att det nya digitala ID-kortet för mobiltelefon ännu inte är godkänt som id-handling inom Västra Götalandsregionens verksamheter.