Ny rapport om organiserade promenader i nordost

Cecilia ler mot kameran, porten och LeVa-mottagningens beachflagga i bakgrunden.
Cecilia Hedström, samordnare för Levnadsvanemottagning, utanför lokalen där rapporten presenterades.

– Hälsoguiderna är oumbärliga! säger Cecilia Hedström som jobbar på levnadsvanemottagning Angered. Levnadsvanemottagningen tillhör folkhälsoenheten på Angereds närsjukhus/Sjukhusen i väster.

Men varför säger hon så!? Jo, i veckan har levnadsvanemottagningen släppt en rapport om ett promenadprojekt som genomförts i nordöstra Göteborg. Rapporten visar tydligt vilken stor betydelse en så "liten" aktivitet som organiserade promenader kan ha. Under ledning av hälsoguider har invånare promenerat, samtalat om livet, upplevt trygghet och gemenskap i naturen och fått en ökad livskvalité på köpet.

Promenaderna samlade 478 deltagare, pågick under åtta veckor och hade startpunkter på nio olika platser. Syftet var att underlätta för invånarna att röra sig mer, att mötas för samtal och att minska den ensamhet som uppstått under pandemin.

– Vi är till för invånarna i nordöstra Göteborg och vi är beroende av att få höra deras tankar och ta del av deras erfarenheter och idéer för en mer jämlik vård, säger Cecilia. Promenaderna har gett oss massor med ny kunskap och vi hade aldrig lyckats utan hälsoguiderna.

En hälsoguide är en person som pratar flera språk, förstår svenska och har intresse för hälsa. De får både utbildning och handledning. De bygger broar mellan befolkning och offentlig förvaltning genom att dela information åt båda håll.

Läs mer

Levnadsvanemottagning Angered

Om hälsoguider

Läs rapporten

Levnadsvanemottagning och Folkhälsoenheten Sjukhusen i väster (2022). Höstpromenader i nordöstra Göteborg 2021 (En rapport från folkhälsoenheten Sjukhusen i väster) (nr. 2). Trollhättan: Sjukhusen i väster. ISBN 978-91-987828-1-3

Detta är den andra rapporten i rapportserien En rapport från folkhälsoenheten Sjukhusen i väster.