Växa med hälsa, alla barns rätt!

Två kvinnor står vid en pulpet, en av dem talar i en mikrofon. Bakom dem storbild med texten alla barn har rätt att växa med hälsa.

Växa med hälsa, alla barns rätt! var namnet på en välbesökt och intresseväckande konferens som Nätverket för hälsosam viktutveckling för barn i Nordost arrangerade i förra veckan.

I samband med konferensen släpptes också deras rapport: Växa med hälsa. Rapporten är en sammanställning av Nätverkets dokumentation som visar vad som behöver förändras i barns miljöer för att det skall bli möjligt för alla att växa med hälsa.

– Menar vi allvar med att alla barn har rätt att växa upp med jämlik hälsa, oavsett var man bor, så krävs både kunskap och "action", säger Maria Magnusson och Janina Johansson, som var de från nätverket som presenterade rapporten på konferensen (se bild). Båda arbetar i olika roller på Folkhälsoenheten, Angereds närsjukhus. Janina arbetar också på Specialistcentrum Barn och unga.

– Genom nätverkets omfattande dokumentation vill vi synliggöra både problem som finns - och lösningar, fortsätter de. En del lösningar kräver faktiskt strukturella beslut av personer i beslutsfattande positioner. Det var därför vi bjöd in samtliga partier från Göteborgs kommunfullmäktige. Nästan alla partier valde att komma även om det tyvärr blev en del bortfall på grund av sjukdom och annat.

På konferensen deltog ett sjuttiotal personer som på olika sätt arbetar med, eller beslutar om, frågor som rör barns hälsa, jämlik hälsa och jämlik vård. De fick under dagen ta del av flera föreläsningar, politikersamtal och mingeltorg där flera av konferensens deltagare fanns med information.

– SVT Väst har varit på plats större delen av dagen, det blir spännande att se vad de kommer berätta om Nätverkets arbete, säger en av deltagarna på "mingeltorget".

– Med fördjupade insikter och ny inspiration fortsätter arbetet för förändring. Det är ingen dålig summering av dagen! Avslutar Maria och Janina.

Rapportens tre viktigaste slutsatser

När all dokumentation summerats landar Nätverket i tre slutsatser och det är också dessa som lyfts fram extra i rapporten samt till beslutsfattare:

  • Utsattheten för ohälsosam mat måste minska, både när det gäller reklam och utbud och vad som erbjuds på förskola, skola och i olika fritidsverksamheter.
  • Det måste också bli möjligt för alla barn att delta i idrott på sin fritid, oberoende av hur familjens ekonomiska situation ser ut.
  • Ansvaret för skolans hälsoarbete behöver breddas till hela organisationen och inte vila enbart på elevhälsoteam, skolsköterska eller "eldsjälar".

Hela rapporten Växa med hälsa finns att läsa på folkhälsoenhetens sidor, tillsammans med folkhälsoenhetens tidigare rapporter.