Mottagningar på Angereds torg flyttar in i sjukhusbyggnaden

I dag flyttar våra mottagningar "Små barn nordost", levnadsvanemottagningen och psykiatrimottagningen in i sjukhuset på Halmtorget.

Mottagningarna, som haft sina lokaler på Angereds torg, kommer alltså från och med nu att finnas inom själva sjukhusbyggnaden. 

  • Levnadsvanemottagningen finns på plan 0 (vid Närhälsan).
  • ”Små barn nordost” (en del av Specialistcentrum barn och unga) finns på plan 2.
  • Psykiatrimottagningen finns på plan 1.