Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hälsoguider

Tre hälsguider utanför Angereds Närsjukhus.

En hälsoguide är en person med stort nätverk som vill stötta människor att må bra och tycker det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa.

 

En hälsoguide är en person som talar svenska och minst ett annat språk och som är intresserad av att stötta människor att må bra. Han eller hon kan genom sitt kontaktnät bidra till att alla får den information och det stöd från hälso- och sjukvården som de har rätt till. Att utbilda och stödja hälsoguider är ett sätt att nå grupper i befolkningen där vanliga kontakt- och informationsvägar inte räcker till.

Hälsoguiderna är ett viktigt led i det rättighetsbaserade arbetssättet på Angereds Närsjukhus.

Hälsoguiderna talar också om för hälso- och sjukvården vilka behov de ser i befolkningen.

Angereds Närsjukhus arbetar i samverkan med Stadsdelarna Östra Göteborg och Angered med att utbilda Hälsoguider.

Hälsoguiderna får gratis utbildning och material via Hälsoteken i Nordost och Angereds Närsjukhus. I utbildningen ingår föreläsningar och diskussioner kring tobak, mat, sömn, stress, motion och annat som påverkar hälsan.

Utbildningen sker i två steg. I steg 1 får den blivande hälsoguiden information om levnadsvanor, hur man kan prata om hälsa och vilka möjligheter som finns i närområdet. Steg 2 av utbildningen ger djupare kunskap om hälsan och dess bestämningsfaktorer. Vi går in på djupet och pratar mer om levnadsvanor och ger grundlig information om betydelsen av till exempel mammografi och livmoderhalsscreening.

Efter utbildningen får guiden med sig verktyg för att lyfta hälsofrågor bland sina vänner, i sitt nätverk och i sin familj. Alla utbildade hälsoguider träffas regelbundet för diskussion och vidareutbildning. Som hälsoguide får man möjlighet att lyfta frågor de tycker är extra viktiga i sin närmiljö. De får stöd i att starta aktiviteter eller arrangera föreläsningar.

Hälsoguiderna får ofta följa med och bistå sjukhuset vid utåtriktade evenemang och i mötet med befolkningen. De är en stor tillgång för ANS som brobyggare, kulturtolkar och nyckelpersoner för att arbeta för en jämlik hälsa.

Maria Magnusson

Verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet Sjukhusen i väster
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kontakt - Hälsoguide

Samordnare för hälsoguideuppdraget

Hälsoteket Östra Göteborg
Telefon: 031-365 44 66 
E-post: halsoguide@ostra.goteborg.se

Samordnare Hälsoteket Angered
Hälsoteket i Angered
Telefon: 031-365 11 44
E-post: halsoteket@angered.goteborg.se

Senast uppdaterad: 2021-04-28 14:08