Hälsoguider

Butiks- och hälsoguiderna Rajaa Alkoray Shi och Saido Mohamed står i en mataffär. .

En hälsoguide är en person med stort nätverk som vill stötta människor att må bra och tycker det är viktigt att alla har samma rätt till information om hälsa.

En hälsoguide är en person som talar svenska och minst ett annat språk och som är intresserad av att stötta människor att må bra. Han eller hon kan genom sitt kontaktnät bidra till att alla får den information och det stöd från hälso- och sjukvården som de har rätt till. Hälsoguiderna har en stor betydelse för den lokala kommunikationen om hälsosamma levnadsvanor i nordöstra Göteborg. Att utbilda och stödja hälsoguider är ett sätt att nå grupper i befolkningen där vanliga kontakt- och informationsvägar inte räcker till. 

Hälsoguiderna är ett viktigt led i det rättighetsbaserade arbetssättet på Angereds närsjukhus.

Hälsoguiderna talar också om för hälso- och sjukvården vilka behov de ser i befolkningen.

Angereds närsjukhus arbetar i samverkan med socialförvaltning nordost Göteborgs stad med att utbilda hälsoguider.

Exempel på hälsoguide-uppdrag, butiksvandring

Hälsoguiderna är anställda av Göteborgs stad. Därifrån beställer Angereds närsjukhus olika uppdrag för kommunicera hälsobudskap.

Ett exempel på uppdrag: Butiksvandring

Butiksvandringar är ett exempel på ett sådant uppdrag. Inför uppdraget har hälsoguiderna genomgått en kortare utbildning för att hålla butiksvandringar i området. Syftet med butiksvandringarna är att förmedla kunskap och redskap som man kan ta hjälp av för att göra hälsosamma val när man handlar mat. Hälsoguiden förmedlar Livsmedelsverkets kostråd och ger exempel på hur de kan tillämpas i vardagen. En butiksvandring går till så att hälsoguiden berättar, visar och guidar en mindre grupp om 3–5 personer inne i affären om vad och hur man kan tänka för att handla hälsosam mat. Redskap är till exempel kunskap om nyckelhålsmärkta varor och hur man hittar dessa varor. Ett annat exempel är hur man läser och tolkar innehållsförteckningar för olika livsmedel.

Efter butiksvandringen är genomförd får alla deltagare en egen deltagarguide med text och illustrationer som innehåller en sammanfattning på det som hälsoguiden har berättat under själva butiksvandringen. Det vill säga Livsmedelsverkets kostråd, fakta om nyckelhålsmärkning men också tips, råd och olika säsongsvarierade recept i enlighet med råden.

Butiksvandringarna är öppna för alla och kommer att hållas på olika affärer runt om i nordost. Hälsoguiderna rekryterar själva deltagare till butiksvandringarna i sina egna nätverk men även Hälsoteket i Angered och Hälsoteket i Östra Göteborg annonserar om butiksvandringarna med uppsatta anslag där intresserade kan anmäla sig.

Rapport: Butiksvandringar i nordöstra Göteborg (pdf)


Kontakt - Hälsoguide

Samordnare för hälsoguideuppdraget är:

Hälsoteket i Östra Göteborg
Telefon: 031-365 44 66 
E-post: halsoteket.ogbg@socialnordost.goteborg.se

Hälsoteket i Angered
Hälsoteket i Angered
Telefon: 031-365 11 44
E-post: halsoteket.angered@socialnordost.goteborg.se

Charlotta Bertolino

Folkhälsoplanerare

Telefonnummer